Oglas za prijem na pedagoško-didaktičku grupu predmeta - od 15.10. - 1.12.2016. godine

Na osnovu Odluke NNV-a Nastavničkog fakulteta broj:142-1-6/465 – 9 /16 od 11.10. 2016. godine Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje Instruktivni seminar iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta.

Tekst oglasa i prijava u prilogu.
Oglas za PPDM.pdf
(349,06 KB)
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet