OGLAS ZA PRIJEM KANDIDATA NA INSTRUKTIVNI SEMINAR za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje instruktivni seminar iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta (Opšta/Opća pedagogija, Opšta/Opća psihologija, Didaktika, Metodika odgojno-obrazovnog rada i Metodika nastave), kako bi kandidatima pomogli u pripremanju stručnog (pripravničkog) ispita, kao i u unapređenju njihovih profesionalnih kompetencija u nastavi, a u cilju dobivanja uvjerenja u svrhu samostalnog obavljanja vaspitno-nastavnog rada.


Kandidati koji su zainteresovani da prisustvuju instrukltivnom seminaru dužni su da u periodu od 15. 1. do 1. 3. 2018. godine na adresu Nastavničkog fakulteta u Mostaru putem pošte ili direktno na protokol Fakulteta, uz prijavu (koja se nalazi u prilogu) dostave i slijedeću dokumentaciju:

1.Izvod iz matične knjige rođenih ( rodni list ne stariji od šest mjeseci - ovjerena kopija)

2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci- ovjerena kopija)

3.Ovjerena kopija diplome o završenom studiju V (VKV), VI(VŠS) odnosno VII stepena(VSS) ne starija od šest mjeseci.
Prijava.doc
(30,5 KB)
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet