Odluka o primljenim kandidatima za polaganje pedagoško–psihološko, metodičke-didaktičke grupe predmeta i upisu

Za upis je potrebno:
- index (kupiti u zgradi Rektorata košta 30 KM)
- dvije slike
- uplatnicu u iznosu od 350 KM I rata popunjenu na slijedeći način:
    Primalac: Nastavnički fakultet
    Svrha : uplata I rate na ime pedag.-didaktičke gr. predmeta
    Račun: 1990530053614758
    Iznos: 350 KM

Upis primljenih kandidata vršit će se svakim radnim danom od 9-14 časova u periodu od 23.3. - 31.3.2015.godine
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet