Obavijest o uplati diplome za studente koji su naučni stepen magistra nauka stekli u 2015.godini

Uslovi za završetak započetih studija

IZJAVA O PLAGIJARIZMU-VAŽNO!!!!

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Nastavničkog fakulteta u Mostaru održanoj 7.1.2015.godine odlučeno je da počev od danas svi studenti postdiplomskog studija pri koričenju radova (tvrdi uvez) uz četiri odluke moraju na kraju rada ukoričiti i izjavu o plagijarizmu potpisanu od strane kandidata.

Obrazac izjave možete preuzeti klikom na dokument ispod.

Odluka o obnovi IV semestra u 2014./2015.

Tehničko uputstvo za izradu Magistarskog rada

Tehničko uputstvo za izradu Magistarskog rada možete pogledati u priloženom dokumentu.

Obrazac MR.SC.-01

Obrazac za prijavu teme

Obrazac MR3

Molba za pregled i odbranu magistarskog rada.

Obrazac MR2

Molba za formiranje komisije za odbranu magistarskog ispita.

Obrazac MR1

Molba za određivanje komisije za ocjenu teme i kandidata magistarskog rada.

Pitanja za Metodologiju naučno istraživačkog rada

Pitanja za Metodologiju naučno istraživačkog rada, kod prof. dr. Ivice Radovanovića, možete pogledati u prilogu.

Obavještenje o rokovima za završetak započetih studija