Obavijest o uplati diplome za studente koji su naučni stepen magistra nauka stekli u 2015.godini

Obavještavamo studente koji su naučni stepen magistra nauka stekli u  2015.godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do 30.01.2016.godine uplatiti slijedeće:

 

- 200 KM (dvije stotine KM), svrha doznake: N4117-IZDAVANJE DIPLOME NAUČNOG STEPENA MAGISTRA, žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Nastavnički fakultet

 

Uplatnice su dužni sačuvati i na dan promocije, doći u Dekanat Nastavničkog fakulteta da se potpišu u matičnu knjigu, ako planiraju prisustvovati svečanoj dodjeli diploma.

 

Molimo  studente sa područja Mostara i okoline da u periodu od   25.januara. – 5.februara.2016.godine dođu u Dekanat Nastavničkog fakulteta sa uplatnicom da se potpišu, ako planiraju prisustvovati svečanoj dodjeli diploma, da bi izbjegli ogromne gužve na dan promocije.

 

Napominjemo studentima da se pridržavaju rokova za uplatu diploma, jer u skladu sa članom 4., stav.4. Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostarustudenti koji ne preuzmu diplome o završenom studiju u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, će morati platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.

 

O datumu promocije studenti će biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice Fakulteta: www.nf.unmo.ba ili pozivom na broj 036/514-203.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet