Studentska služba

Radno vrijeme (radnim danima)
 
- Rad sa studentima od 10:00 do 12:00

 

Telefon/Fax:  036 571-216, 036/514-203
e-mail:  nf@unmo.ba
 
 
Viši referent za studentska pitanja:  Đenana Hajdar, prof.
Viši referent za studentska pitanja:  Sanela Kruškonja, prof.
 
 
 

 

Zahtjev za izdavanje duplikata diplome o završenom studiju

DELETE DETAILS

ZAHTJEV ZA ISPIS SA FAKULTETA

DELETE DETAILS

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ZAVRŠENOM I CIKLUSU STUDIJA

DELETE DETAILS

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O POLOŽENIM ISPITIMA

DELETE DETAILS

IZJAVA O AUTORSTVU.pdf

DELETE DETAILS

Pravila studiranja na II ciklusu studija-juni 2011.godine

DELETE DETAILS

Zahtjev_za_formiranje_Komisije_za_ocjenu_i_odbranu_mag.rada.pdf

DELETE DETAILS

PRAVILA STUDIRANJA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA (oktobar 2015.godine)

DELETE DETAILS

IZJAVA O PLAGIJARIZMU.pdf

Koriči se posljednja u tvrdo ukoričenim magistarskim radovima sa potpisom kandidata i datumom predaje radova
DELETE DETAILS

Pravilnik o angažovanju studenata demonstratora Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

DELETE DETAILS

Pravilnik o nagradama za studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

DELETE DETAILS

Statut Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

DELETE DETAILS


 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet