Odluka o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26.stav (2), a koja se odnosi na prenos najviše 3 (tri) nepoložena predmeta u višu godinu studija u akademskoj 2021/2022.godini

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet