Hemija

Odsjek Hemija nudi studentima dva studijska programa. Naime planirano je da prva četiri (IV) semestra svi upisani studenti slušaju i polažu iste programske sadržaje. Na početku petog (V) semestra studenti biraju jedan od dva ponuđena studijska programa.
Studijskim programom, Profesor hemije - Bachelor student u okviru prve i druge godine studija stiče osnovna znanja iz hemije. U trećoj i četvrtoj godini program nudi studentu postepen prelaz na viši nivo znanja iz osnovnih oblasti hemije i istovremeno studenti se pripremaju za savremeno izvođenje nastave hemije u školama. Oni se pripremaju za preuzimanje i realizaciju svih uloga neophodnih za uspješnu nastavu hemije koja se ogleda u primjenljivim i trajnim učeničkim znanjima, vještinama i pravilnim stavovima. 
Studijskim programom Bachelor hemije student u okviru prve i druge godine studija stiče osnovna znanja iz hemije, dok se u trećoj i četvrtoj godini studenti pripremaju za samostalan rad u laboratorijama, gdje će biti u stanju da samostalno izvode razne laboratorijske analize, pripreme rezultate analiza, te obrade dobivene rezultate koristeći se različitim softverima. Po završenom studiju studenti ce biti spremni za rad sa istraživačima I naučnicima iz hemije i sličnih oblasti.
Student nakon položenih svih ispita predviđenih ovim nastavnim planovima na dodiplomskom studiju, ostvarenjem 240 ECTS bodova, stiče stručni naziv  Profesor hemije – Bachelor odnosno Bachelor hemije. Po završetku dodiplomskog studija, student može nastaviti master studij (IX i X semestar, ukupno 60 ECTS bodova) čime stiče stručni naziv (zvanje) Magistar hemije u edukaciji, čime je student osposobljen za samostalan rad u srednjim školama svih profila i u osnovnim školama, odnosno stručni naziv (zvanje) Magistar hemije, čime je student osposobljen za primjenu znanja i vještina potrebnih za uključivanje u radni proces (programi orijentisani na praksu, razne tehnike ili na specifična zanimanja).


Inovacije nastavnog plana i programa dodiplomskog studija (I ciklus) + Inovirani plan i program diplomskog studija (Master studij - II ciklus) odsjeka Hemija

DELETE DETAILS

HEMIJA-Odluka o usvajanju tema zavrsnih radova 2022/2023..pdf

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na Odsjeku Hemija u akademskoj 2021/2022.godini

DELETE DETAILS

Plan studijskog programa - Bachelor hemije

.....
Plan_Hemija.pdf (281 KB)
DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na Odsjeku Hemija u akademskoj 2020/2021.godini

DELETE DETAILS

HEMIJA-Odluka o usvajanju tema za izradu završnoh radova za akademsku 2019.2020.godinu

DELETE DETAILS

HEMIJA- Raspored nastave za ljetni semestar akad.2018.19.godine.pdf

DELETE DETAILS

Raspored - Hemija (zimski 2018-19).pdf

DELETE DETAILS

Raspored - Hemija (ljetni 2017-18).pdf

DELETE DETAILS

Raspored - Hemija (zimski 2017-18).pdf

DELETE DETAILS

RASPORED NASTAVE HEMIJA LJETNI SEM_16_17 kona─Нno.pdf

DELETE DETAILS

Raspored- Hemija (zimski 2016-17).pdf

DELETE DETAILS

Raspored nastave za ljetni semestar 2015./16.

DELETE DETAILS

Raspored nastave za zimski semestar 2015./16.

DELETE DETAILS

Hemija-septembarski ispitni rok akad.2014./15.godina

DELETE DETAILS

Junsko-julski ispitni rokovi-akademska 2014./15.godina

DELETE DETAILS

Ispitni rokovi - April

HEMIJA.pdf (137 KB)
DELETE DETAILS

Raspored nastave za ljetni semestar 2014/2015.

DELETE DETAILS


 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet