Psihologija

Završetkom I ciklusa studija psihologije stiče se akademski naziv: bachelor psihologije.

Studenti koji  su  odslušali  i  položili  predmete:  Didaktika  i  Metodika  nastave  psihologije
(izborni predmeti u sedmom semestru) dobivaju potvrdu da su stekli znanja iz pedagoško- psihološke grupe predmeta.

Prvi ciklus studija je zasnovan na osnovnim znanjima iz psihologije, metoda istraživanja u nauci i različitih oblasti psihologije (razvojna, pedagoška ili edukacijska, biološka, socijalna, klinička i psihologija rada). Na osnovu toga, student stiče potrebna znanja i vještine za izvršavanje stručnog posla, u statusu saradnika psihologu, u području za koje je stekao naziv (u predškolskoj ustanovi, u osnovnoj i srednjoj školi, u radnim organizacijama i ostalim javnim i privatnim ustanovama). Pored toga što može obavljati saradničke poslove u navedenim ustanovama, ovlašten je da radi i kao profesor psihologije u srednjoj školi.
Poslovi, za koje je student osposobljen, nakon završenog dodiplomskog studija su sljedeći: profesor psihologije u školi; saradnik u istraživačkim projektima društvenih nauka; saradnik psihologa u predškolskoj ustanovi; saradnik psihologa u školi; saradnik psihologa u organizaciji; saradnik psihologa u javnoj ustanovi; saradnik psihologa u zdravstvu; saradnik psihologa u savjetovalištu; saradnik psihologa u socijalnim ustanovama; te saradnik psihologa u vojsci, policiji i pravosuđu.

Raspored za ljetni semestar - Psihologija.pdf

DELETE DETAILS

Raspored- Psihologija (zimski 2016-17).pdf

DELETE DETAILS

Raspored nastave za ljetni semestar 2015./16.

DELETE DETAILS

Raspored nastave za zimski semestar 2015./16.

DELETE DETAILS

Psihologija-septembarski ispitni rok akad.2014./15.godina

DELETE DETAILS

Junsko-julski ispitni rokovi-akademska 2014./15.godina

PSIHOLOGIJA.pdf (145 KB)
DELETE DETAILS

Ispitni rokovi - April

DELETE DETAILS

Raspored nastave za ljetni semestar 2014/2015.

DELETE DETAILS

Plan studijskog programa

DELETE DETAILS


 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet