Razredna nastava

Studij I ciklusa razredne nastave traje 4 (četiri) godine (8 semestara) sa ukupno 240 ECTS bodovaNakon završenih svih obaveza predviđenih planom i programom student stiče zvanje Profesor razredne nastave – Bachelor sa mogućnošću upisa II ciklusa.
Po završetku I ciklusa studenti će biti:

  • osposobljeni za realizaciju predmeta zastupljenih u mlađim razredima osnovne škole (bos/hrv/srp. jezika, matematike, prirode i društva, likovne, muzičke, tjelesne i zdravstvene kulture), kompatibili sa općim zahtjevima razredne nastave,
  • osposobljeni za teorijsku i praktičku pripremu za permanentno usavršavanje i njegovo promoviranje među roditeljima, učenicima i članovima šire zajednice,
  • osposobljeni za usavršavanje pristupa školskom kurikulumu, organiziranju i evaluaciji odgojno-obrazovnog rada.

Inovirani nastavni plan i program odsjeka Razredna nastava

DELETE DETAILS

RAZREDNA NASTAVA-Odluka o usvajanju tema zavrsnih radova 2022.2023..pdf

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na Odsjeku Razredna nastava u akademskoj 2021/2022.godini

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na Odsjeku Razredna nastava u akademskoj 2020/2021.godini

DELETE DETAILS

RAZREDNA NASTAVA-Raspored nastave za ljetni semestar akad.2018.19.godine.pdf

DELETE DETAILS

Raspored - Razredna nastava (zimski 2018-19).pdf

DELETE DETAILS

Raspored - Razredna nastava (ljetni 2017-18).pdf

DELETE DETAILS

Raspored - Razredna nastava (zimski 2017-18).pdf

DELETE DETAILS

RN kona─Нni raspored ljetni semsetar 2017.pdf

DELETE DETAILS

Raspored- Razredna nastava (zimski 2016-17).pdf

DELETE DETAILS

Raspored nastave za ljetni semestar 2015./16.

DELETE DETAILS

Raspored nastave za zimski semestar 2015./16.

DELETE DETAILS

Razredna nastava-septembarski ispitni rok akad.2014./15.godina

DELETE DETAILS

Junsko-julski ispitni rokovi-akademska 2014./15.godina

DELETE DETAILS

Ispitni rokovi - April

DELETE DETAILS

Raspored nastave za ljetni semestar 2014/2015.

DELETE DETAILS

Plan studijskog programa

DELETE DETAILS


 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet