Sport i zdravlje

Odsjek za sport i zdravlje Nastavničkog fakulteta u Mostaru je obrazovna i naučnoistraživačka institucija koja ima temeljne naučne discipline u području kineziologije. Odsjek za sport i zdravlje razvija sva stručna područja koja podrazumijevaju razvoj sporta i zdravlja, njegovog nacionalnog identiteta i posebno razvoja naučnog područja koje danas omogućava učinkovito, plansko i korisno naučno djelovanje s namjerom da se opišu, pojasne i što prije predvide transformiranje stručnih pitanja, dilema, problema, pojmova i metoda poznatih u svijetu kada je u pitanju nauka o sportu i zdravlju.
Odsjek za sport i zdravlje djeluje uvažavajući:
 • aktuelnost trenutka u kojemu se nalazi visokoškolski obrazovni sistem
 • potrebu za očuvanjem zdravlja kretanjem, sportom
 • potrebu koegzistencije s prirodom
 • vrijednosti vezane za sport
 • razvoj sportske industrije
 • značaj vrhunskih sportskih manifestacija
 • značaj učešća sportista na međunarodnim takmičenjima
 • medijsku pažnju usmjerenu ka sportu
 • infrastrukturu u školama i sportskim organizacijama
 • kadrovsku situaciju u sportu
 • znanja i tehnologije u društvu, kulturi sporta
 • interes učenika za upis na ovaj studij kako dodiplomskog tako i diplomskog te doktorskog studija.

Završetkom smjera  dodiplomskog studija student stiče akademski naziv: PROFESOR SPORTA I ZDRAVLJA-BACHELOR

Inovirani studijski planovi i programi sporta i zdravlja

DELETE DETAILS

SPORT I ZDRAVLJE-Raspored nastave za ljetni semestar akad.2018.19.godine.pdf

DELETE DETAILS

Raspored - Sport i zdravlje (zimski 2018-19).pdf

DELETE DETAILS

Raspored - Sport i zdravlje (ljetni 2017-18).pdf

DELETE DETAILS

Raspored - Sport i Zdravlje (zimski 2017-18).pdf

DELETE DETAILS

SPORT I ZDRAVLJE-RASPORED NASTAVE LJETNI SEMESTAR 2016 17 (2).pdf

DELETE DETAILS

Raspored- Sport i zdravlje (zimski 2016-17).pdf

DELETE DETAILS

Raspored nastave za ljetni semestar 2015./16.

DELETE DETAILS

Raspored nastave za zimski semestar 2015./16.

DELETE DETAILS

Sport i zdravlje-septembarski ispitni rok akad.2014./15.godina

DELETE DETAILS

Junsko-julski ispitni rokovi-akademska 2014./15.godina

DELETE DETAILS

Title

(0 bytes)
DELETE DETAILS

Ispitni rokovi - April

DELETE DETAILS

Raspored nastave za ljetni semestar 2014/2015.

DELETE DETAILS

Plan studijskog programa

DELETE DETAILS


 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet