Stručni studij iz oblasti sporta

Nakon odslušane  prve dvije godine (četiri semestra) dodiplomskog studija Visoke sportske škole studenti  se opredjeljuju za jedan od ponuđena četiri izborna modula (smjera):
- Sportovi,
- Menadžment u sportu,
- Sportska rekreacija i turizam,
- Specijalne namjene vojska i policija.

 U modulu sportovi student može izabrati ponuđene sportove:
- Nogomet, Košarka, Rukomet, Odbojka, Tenis
- Plivanje, Atletika, Skijanje, Gimnastika, Judo, Boks, Karate, Hrvanje.

Završetkom smjera  dodiplomskog studija studenti stiču stručni naziv:
- BAKALAUREAT/BACHELOR SPORTA - USMJERENJE SPECIJALNE NAMJENE (VOJSKA I POLICIJA)
- BAKALAUREAT/BACHELOR SPORTA - USMJERENJE SPORTOVI
- BAKALAUREAT/BACHELOR SPORTA - USMJERENJE MENADŽMENT U SPORTU
- BAKALAUREAT/BACHELOR SPORTA - USMJERENJE SPORTSKA REKREACIJA.

Elaborat Stručnog studija iz oblasti sporta

DELETE DETAILS

STRUCNI STUDIJ IZ OBL.SPORTA-Odluka o usvajanju tema zavrsnih radova 2022.2023..pdf

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2021/2022.godini

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2020/2021.godini

DELETE DETAILS

STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA-Odl.o usv.tema za izr.završ.radova 2019.2020..pdf

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I cikusu Stručnog studija iz oblasti sporta za akademsku 2017/18.godinu i procedura prijave teme završnog rada

DELETE DETAILS

Stručni studij iz oblasti sporta-septembarski ispitni rok akad.2014./15.godina

DELETE DETAILS

Junsko-julski ispitni rokovi-akademska 2014./15.godina

DELETE DETAILS

Raspored predavanja za ljetni semestar-Stručni studij iz oblasti Sporta- II, IV I VI SEMESTAR

DELETE DETAILS


 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet