Hemija

Hemija-Odluka o usvajanju tema za izradu zavrsnih radova na I ciklusu za akademsku 2023.2024.godinu.pdf

DELETE DETAILS

Inovacije nastavnog plana i programa dodiplomskog studija (I ciklus) + Inovirani plan i program diplomskog studija (master studij - II ciklus) odsjeka Hemija

DELETE DETAILS

HEMIJA-Odluka o prihvatanju tema za izr.diplomskih radova na II ciklusu 2022.2023.godina.pdf

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema i mentora za izradu diplomskih radova na II ciklusu studija za akademsku 2021/2022.godinu

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema i mentora za izradu diplomskih radova na II ciklusu studija za akademsku 2020/2021.godinu

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema i mentora na II ciklusu Odsjeka Hemija za akademsku 2019./20.godinu

DELETE DETAILS

Raspored nastave II ciklus-zimski semestar 2019./2020.godine

DELETE DETAILS

Hemija-Raspored nastave II ciklus-zimski semestar 2018.19

DELETE DETAILS

Raspored - Hemija (zimski 2017-18) - Master.pdf

DELETE DETAILS

Procedura prijave teme diplomskog rada na II ciklusu studija (izvod iz Pravila studiranja na II ciklusu studija)

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema i mentora na II ciklusu studija Odsjeka Hemija u akad.2015./16.godini

DELETE DETAILS

Raspored nastave za zimski semestar 2015./16.

DELETE DETAILS


 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet