Pedagogija

Inovirani nastavni plan i program odsjeka za Pedagogiju

DELETE DETAILS

PEDAGOGIJA-Odluka o osvajanju tema diplomskih radova II ciklus 2022.2023.pdf

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema i mentora za izradu diplomskih radova na II ciklusu studija za akademsku 2021/2022.godinu

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema i mentora na II ciklusu Odsjeka Pedagogija za akademsku 2020/2021.godinu

DELETE DETAILS

Pedagogija-Raspored nastave II ciklus-zimski semestar 2019./2020.

DELETE DETAILS

Pedagogija-Raspored nastave II ciklus-zimski semestar 2018.19

DELETE DETAILS

Raspored - Pedagogija (zimski 2017-18) - Master.pdf

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju tema i mentora na II ciklusu Odsjeka Pedagogija za akad.2015./16.godinu

DELETE DETAILS

Procedura prijave teme diplomskog rada na II ciklusu studija (izvod iz Pravila studiranja na II ciklusu studija)

DELETE DETAILS


 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet