Pedagoško-didaktička grupa predmeta

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje instruktivni seminar iz pedagoško-psihološko didaktičko-metodičke grupe predmeta, kako bi nastavnicima pomogli u pripremanju stručnog (pripravničkog) ispita, kao i u unapređenju njihovih profesionalnih kompetencija u nastavi, a u cilju dobivanja uvjerenja u svrhu samostalnog obavljanja vaspitno-nastavnog rada.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona  tel: 036/ 558 276  ili putem  e-maila nf@unmo.ba

Septembarski ispitni rok u akademskoj 2017/18 za polaganje pedagoško-psihološke, didaktičko-metodičke grupe predmeta

DELETE DETAILS

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2017/18 za polaganje pedagoško-psihološke, didaktičko-metodičke grupe predmeta

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju termina realizacije nastave.pdf

DELETE DETAILS

Odluka o upisu na instruktivni seminar za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta.pdf

DELETE DETAILS

Lista primljenih kandidata na instruktivni seminar za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta.pdf

DELETE DETAILS

OGLAS ZA PRIJEM KANDIDATA NA INSTRUKTIVNI SEMINAR za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje instruktivni seminar iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta (Opšta/Opća pedagogija, Opšta/Opća psihologija, Didaktika, Metodika odgojno-obrazovnog rada i Metodika nastave), kako bi kandidatima pomogli u pripremanju stručnog (pripravničkog) ispita, kao i u unapređenju njihovih profesionalnih kompetencija u nastavi, a u cilju dobivanja uvjerenja u svrhu samostalnog obavljanja vaspitno-nastavnog rada.


Kandidati koji su zainteresovani da prisustvuju instrukltivnom seminaru dužni su da u periodu od 15. 1. do 1. 3. 2018. godine na adresu Nastavničkog fakulteta u Mostaru putem pošte ili direktno na protokol Fakulteta, uz prijavu (koja se nalazi u prilogu) dostave i slijedeću dokumentaciju:

1.Izvod iz matične knjige rođenih ( rodni list ne stariji od šest mjeseci - ovjerena kopija)

2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci- ovjerena kopija)

3.Ovjerena kopija diplome o završenom studiju V (VKV), VI(VŠS) odnosno VII stepena(VSS) ne starija od šest mjeseci.
Prijava.doc (31 KB)
DELETE DETAILS

Februarski ispitni termin 2017 za instruktivni sem..pdf

DELETE DETAILS

Januarski ispitni termin 2017 za instruktivni sem.-1.doc

DELETE DETAILS

Spisak primljenih kandidata za prisustvo instruktivnom seminaru i polaganje ispita pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke grupe predmeta

Upis primljenih kandidata vršit će se u periodu od 12. 12. do 20. 12. 2016. godine svakim radnim danom od 9-14 sati.

 

Za upis je potrebno: 

    index ( košta 30 KM i kupuje se u zgradi Rektorata u prizemlju)

    dvije slike

    uplatnicu u iznosu od 350 KM - I rata popunjenu na slijedeći način:Primalac: Nastavnički fakultet

Svrha : N4138 uplata I rate na ime pedag.-didaktičke gr. predmeta

Račun: 1990530053614758

 

Preostalih 350 KM - II rata kandidat plaća nakon što položi sve ispite.

 

DELETE DETAILS

Oglas za prijem na pedagoško-didaktičku grupu predmeta - od 15.10. - 1.12.2016. godine

Na osnovu Odluke NNV-a Nastavničkog fakulteta broj:142-1-6/465 – 9 /16 od 11.10. 2016. godine Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje Instruktivni seminar iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta.

Tekst oglasa i prijava u prilogu.
DELETE DETAILS

Odluka o primljenim kandidatima, upisu i nastavi na instruktivnom seminaru

DELETE DETAILS

Septembarski ispitni termin 2016 za polaganje pedagoško-psihološke, didaktičko-metodičke grupe predmeta

DELETE DETAILS

Odluka o produženju roka prijave na instruktivni seminar - do 1.jula 2016.godine

DELETE DETAILS

Oglas o prijemu na pedagoško-didaktičku grupu predmeta - od 7.6. - 18.6.2016.godine

Na osnovu Odluke NNV-a Nastavničkog fakulteta broj: 142-1-6/ 320-3 /16 od 7.06. 2016. godine Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizujeInstruktivni seminar  iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta.


DELETE DETAILS

Februarski ispitni termin 2016 za instruktivni seminar

DELETE DETAILS

Spisak primljenih kandidata na instruktivni seminar- UPIS I NASTAVA

DELETE DETAILS

Oglas o prijemu na pedagoško-didaktičku grupu predmeta - od 7.12. - 24.12.2015.godine

Seminaru mogu prisustvovati oni kandidati koji od 7.12. do 24.12.2015.godine na adresu Nastavničkog fakulteta u Mostaru putem pošte ili direktno na protokol Fakulteta, uz prijavu (može se skinuti klikom na dokument ispod) dostave slijedeću dokumentaciju:
 
1. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci - ovjerena kopija)
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci - ovjerena kopija)
3. ovjerena kopija diplome o završenom studiju V (VKV), VI (VŠS), odnosno VII stepena (VSS) ne starija od 6 mjeseci.
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Dekanatu Fakulteta na telefon: 036/558-276.
Prijava.pdf (34 KB)
DELETE DETAILS

Junsko-julski ispitni rokovi za polaganje pedagoško-psihološke, didaktičko-metodičke grupe predmeta

DELETE DETAILS

Aprilski ispitni termin - didaktičko-metodička grupa predmeta

DELETE DETAILS

Termini instruktivno-konsultativne nastave za kandidate koji su se prijavili u martu 2015.godine

DELETE DETAILS

Odluka o primljenim kandidatima za polaganje pedagoško–psihološko, metodičke-didaktičke grupe predmeta i upisu

Za upis je potrebno:
- index (kupiti u zgradi Rektorata košta 30 KM)
- dvije slike
- uplatnicu u iznosu od 350 KM I rata popunjenu na slijedeći način:
    Primalac: Nastavnički fakultet
    Svrha : uplata I rate na ime pedag.-didaktičke gr. predmeta
    Račun: 1990530053614758
    Iznos: 350 KM

Upis primljenih kandidata vršit će se svakim radnim danom od 9-14 časova u periodu od 23.3. - 31.3.2015.godine
DELETE DETAILS

Oglas o prijemu na pedagoško-didaktičku grupu predmeta - od 5.3. - 20.3.2015.godine

Seminaru mogu prisustvovati oni kandidati, koji od 5.3. - 20.3.2015.godine na adresu Nastavničkog fakulteta u Mostaru putem pošte ili direktno na protokol Fakulteta, uz prijavu dostave slijedeću dokumentaciju:
 
1. Izvod iz matične knjige rođenih ( rodni list - ovjerena kopija )
2. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)
3. Ovjerena kopija diplome o završenom studiju V (VKV), VI (VŠS) odnosno VII stepenu (VSS) odgovarajućeg smjera.
PRIJAVA.pdf (66 KB)
DELETE DETAILS

O pedagoško-didaktičkoj grupi predmeta

DELETE DETAILS


 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet