Pravilnici Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Pravilnik o priznavanju položenih ispita i ECTS.pdf

DELETE DETAILS

Plan sigurnosti zaštite ličnih podataka

DELETE DETAILS

Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

DELETE DETAILS

Pravila studiranja na I ciklusu studija (sa izmjenama)

DELETE DETAILS

Pravilnik o priznavanju starnih visokoškolskih obrazovnih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja u cilju nastavka obrazovanja na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru

DELETE DETAILS

Kodeks ponašanja i odijevanja na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

DELETE DETAILS

Pravila studiranja na II ciklusu studija (sa izmjenama)

DELETE DETAILS

Statut Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru

DELETE DETAILS

4. Pravilnik o mobilnosti.pdf

DELETE DETAILS

5. Pravilnik o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata.pdf

DELETE DETAILS

6. Pravilnik o radu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.pdf

DELETE DETAILS

7. Pravilnik_o_nagradama_za_studente Univerzitet_Dzemal_Bijedic_u_Mostaru.pdf

DELETE DETAILS

8. Pravilnik_o_priznanjima Univerzitet_Dzemal_Bijedic_u_Mostaru.pdf

DELETE DETAILS

9. Pravilnik o klasifikaciji naucnih podrucja polja i grana.pdf

DELETE DETAILS

10. Pravilnik o priznavanju Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru.pdf

DELETE DETAILS


 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet