Pravilnici Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

1. STATUT Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru.pdf

DELETE DETAILS

2.Pravila studiranja na I ciklusu studija.pdf

DELETE DETAILS

3. Pravila studiranja na II ciklusu studija.pdf

DELETE DETAILS

4. Pravilnik o mobilnosti.pdf

DELETE DETAILS

5. Pravilnik o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata.pdf

DELETE DETAILS

6. Pravilnik o radu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.pdf

DELETE DETAILS

7. Pravilnik_o_nagradama_za_studente Univerzitet_Dzemal_Bijedic_u_Mostaru.pdf

DELETE DETAILS

8. Pravilnik_o_priznanjima Univerzitet_Dzemal_Bijedic_u_Mostaru.pdf

DELETE DETAILS

9. Pravilnik o klasifikaciji naucnih podrucja polja i grana.pdf

DELETE DETAILS

10. Pravilnik o priznavanju Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru.pdf

DELETE DETAILS


 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet