Visine naknada


Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta "Džemal Bijedić" - akad.2023.2024.godina

DELETE DETAILS

Odluka o iznosu naknade za PROVJERU VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME stečene na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru od 17.09.2019.godine

DELETE DETAILS

Odluka o dopuni Odluke o iznosu naknade za provjeru diplome stečene na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru od 09.10.2020.godine

DELETE DETAILS

Odluka o dopuni Odluke o iznosu naknade za provjeru diplome stečene na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru od 23.12.2019.godine

DELETE DETAILS

Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta "Džemal Bijedić" - akad.2022.2023.godina (proslijeđena 28.09.2022.godine)

DELETE DETAILS

Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta "Džemal Bijedić" - akad.2021.2022.godina

DELETE DETAILS

Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru 2020.godina

DELETE DETAILS

Tumačenje odluke o visini naknade troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, a koje se tiče plaćanja naknade na ime korištenja biblioteke, član.u Uniji studenata, nakn.za održ.zgrade i inventara i korišt.inf.si

Naknadu iz člana 2. stav 1 Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru plaćaju svi studenti (i apsolventi) Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.
DELETE DETAILS

Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru 2018.godina

DELETE DETAILS

Odluka o dopuni odluke o visini troškova školarine.pdf

DELETE DETAILS

Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studenta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

DELETE DETAILS


 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet