Odluka o dopuni Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru u akademskoj 2023.2024.godini

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet