Odluka o iznosu naknade za PROVJERU VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME stečene na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru od 17.09.2019.godine

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet