Odluka o dopuni Odluke o iznosu naknade za provjeru diplome stečene na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru od 23.12.2019.godine

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet