Obavijest o nastupnom predavanju Sanele Nazdrajić - srijeda, 18.05.2022.godine u 13 sati

Nastupno predavanje Sanele Nazdrajić na temu "Galvanski članak i elektroliza" će se održati u srijedu 18.5.2022. godine u laboratoriju na Agromediteranskom fakultetu sa početkom u 13 sati.

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI za akademsku 2021/2022.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za SVE STUDENTE i STUDENTE IMATRIKULANTE.

I ispitni termin: od 20.06. - 05.07.2022.godine

II ispitni termin: od 06.07. - 23.07.2022.godine
 
Detalji u nastavku..

Pozivi za dodjelu stipendija na Univerzitetu Insubria (Varese, Italija) i Evropskom poslovnom univerzitetu u Luksemburgu

U prilogu se nalaze pozivi za dodjelu stipendija na Univerzitetu Insubria (Varese, Italija) i Evropskom poslovnom univerzitetu u Luksemburgu.

Uspješno realiziran međunarodni projekat arCc- assuming responsibility for Climate change

Uspješno realiziran međunarodni projekat arCc- assuming responsibility for Climate change

Dana 25.04.2022. godine održana je završna konferencija međunarodnog projekta "Preuzimanje odgovornosti za klimatske promjene” (arCc- assuming responsibilities for Climate change).Detalji u nastavku.

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije - kandidat mr. Adnan Ademović

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije - kandidat mr. Adnan Ademović

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet, doktorski studij iz oblasti kineziologije

OBJAVLJUJE

Da će kandidat mr. Adnan Ademović javnobraniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Kvantitativne i kvalitativne razlike u indikatorima situacione efikasnosti vrhunskih nogometaša učesnika tri posljednja Svjetska nogometna prvenstva".Javna odbrana doktorske disertacije održati će se u petak, 20.5.2022. godine u 14:00 sati, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala broj: 317.

 

Ovjera LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2021/2022.godini - od 13.06. - 17.06.2022.godine (termini po Odsjecima u nastavku)

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2021/2022.godini da su dužni u periodu od 13.06. - 17.06.2022.godine ovjeriti LJETNI SEMESTAR.

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2022.godine.

LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA I DANIMA SE NALAZI U PRILOGU. MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.

 

 

Uplata treće rate školarine za akademsku 2021/2022.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta po kategorijama i druge rate za studente-imatrikulante

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti III (treću) ratu školarine za akademsku 2021/2022.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATEsa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indeksom i semestralnim listom u studentsku službu.

Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.

Odluka o dodjeli Nagrade dekana Nastavničkog fakulteta za studente s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2020/2021.godini

 

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli Nagrade dekana Nastavničkog fakulteta za studente s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2020/2021.godini

Datum dodjele Nagrade dekana - četvrtak, 21.04.2022.godine u 13 sati u učionici broj 317, II sprat, zgrada Nastavničkog fakulteta.

SCHOOL & SCHOOL MOSTAR WE ARE HIRING/ ZAPOŠLJAVAMO OGLAS

U prilogu se nalazi oglas za zapošljavanje School&School Mostar (detaljno u nastavku).

Upis imatrikulacije za studente završnih godina (IV godine, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i II ciklusa/diplomskog studija) kojima status ističe 31.03.2022.godine (apsolventski staž) te produženje imatrikulacije za imatrikulante

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA (IV godine svi Odsjeci, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i studente II ciklusa/diplomskog studija-svi Odsjeci) kojima status ističe  31.03.2022.godine (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 01.04. - 15.04.2022.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 12 sati u studentskoj službi.

 

 

U istom terminu će se vršiti produženje statusa studenata imatrikulanata. (detaljno u nastavku teksta).

 

Martovski apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini - od 07.03.-25.03.2022.godine

U prilogu se nalaze martovski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž.
Ispiti će se održati u periodu od 07.03. - 25.03.2022.godine. (opširnije u nastavku).

Rasporedi nastave po Odsjecima za ljetni semestar akademske 2021/2022.godine

U prilogu se nalaze rasporedi nastave po Odsjecima za ljetni semestar akademske 2021/2022.godine

RASPORED GRUPA I DETALJAN PROTOKOL ZA SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMA - SUBOTA, 19.02.2022.GODINE – POČEV OD 11 SATI

RASPORED GRUPA I DETALJAN PROTOKOL ZA SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMA - SUBOTA, 19.02.2022.GODINE – POČEV OD 11 SATI

U nastavku teksta se nalazi raspored grupa i protokol za svečanu promociju diplomiranih studenata koja će se održati u subotu, 19.02.2022.godine u učionici 206 - zgrada Nastavničkog fakulteta, a počev od 11 sati po dole navedenom rasporedu.

Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-340/22 od 8.2.2022.  godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje KONKURS ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU (Detalji u nastavku)

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića

Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru stavlja na uvid javnosti:

a)    Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i

b)    Radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija iz oblasti kineziologije mr. Adnana Ademovića

Svečana dodjela diploma studentima I i II ciklusa koji su studij završili u 2021.godini - subota, 19.02.2022.godine od 11 sati (termini po grupama naknadno)

Svečana dodjela diploma studentima I i II ciklusa koji su studij završili u 2021.godini - subota, 19.02.2022.godine od 11 sati (termini po grupama naknadno)

Obavještavamo studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta, koji su studij završili u 2021.godini, da će se promocija diplomiranih studenata  održati  u  subotu, 19.02.2022. godine od 11.00 sati u zgradi Nastavničkog fakulteta - uč.br.206 (po grupama koje će uskoro biti javno objavljene i poslane studentima na mail). Detalji u nastavku.

45. godišnjica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

45. godišnjica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

U prilogu se nalazi plan aktivnosti za 45. godišnjicu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu/diplomskom studiju za sve Odsjeke Nastavničkog fakulteta za akademsku 2021/2022. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu/diplomskom studiju po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2021/2022. godinu, procedura prijave teme i obrazac za prijavu teme diplomskog rada.

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2021.godini

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2021.godini

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2021.godini da su obavezni  najkasnije do 31.01.2022.godine ulatiti na ime troškova izrade diplome (instrukcija u nastavku teksta).

Konkurs za izbor rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Konkurs za izbor rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-3949/21 od 29.12.2021. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje se Konkurs za izbor rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru (detaljno u nastavku teksta)

Januarsko-februarski rokovi u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze januarsko-februarski ispitni rokovi za akademsku 2021/2022.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za SVE STUDENTE i APSOLVENTE i IMATRIKULANTE.

I ispitni termin: od 24.01. - 09.02.2022.godine

II ispitni termin: od 10.02. - 26.02.2022.godine

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

VAŽNO: MOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR U SEDMICI OVJERE OD 17.01.-21.01.2022.GODINE

Ovjera ZIMSKOG/upis LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2021/2022.godini - od 17.01. - 21.01.2022.godine (termini po Odsjecima u nastavku)

Ovjera zimskog/upis ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta će se vršiti u periodu od 17.01. - 21.1.2022.godine u precizno određenim terminima po Odsjecima koji se nalaze u prilogu.Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita u januarsko-febraurskom ispitnom roku 2022.godine

Uplata druge rate školarine za akademsku 2021/2022.godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti II (drugu) ratu školarine za akademsku 2021/2022.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.

Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.

Detalji i precizna instrukcija se nalazi u nastavku.

Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu, obrazac prijave teme završnog rada i procedura prijave teme završpnog rada.

Decembarski apsolventski ispitni rokovi za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž

U prilogu se nalaze decembarski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž.
 
Prijava ispita u decembarskom apsolventskom roku vrši se popunjavanjem starih prijava koje se mogu besplatno preuzeti u studentskoj službi. Molimo studente da najkasnije dan prije planiranog ispita prijave ispit.
 
Studenti ne mogu prijaviti dva ispita na isti dan.

Obavijest o nastupnom predavanju Armina Osmanovića - utorak, 07.12.2021.godine u 16.15. sati

Nastupno predavanje Armina Osmanovića na temu "Kategorizacija, opservacija i tretman djece sa poteškoćama u razvoju" će se održati u utorak, 07.12.2021.godine sa početkom u 16.15.sati.

Obavijest o nastupnom predavanju Amile Mujezinović - utorak, 07.12.2021.godine u 15.30.sati

Nastupno predavanje Amile Mjezinović na temu "Kategorije djece sa poteškoćama u razvoju" će se održati u utorak, 07.12.2021.godine sa početkom u 15.30.sati