Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I cikusu Odsjeka Psihologija i sociologija i Pedagogija za akademsku 2018/19.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U nastavku se nalaze:
 
 
- Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu Odsjeka Psihologija i sociologija u akademskoj 2018./2019.godini
- Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu Odsjeka Pedagogija u akademskoj 2018./2019.godini
- Obrazac prijave teme završnog rada na I ciklusu/dodiplomskom studiju
- Procedura prijave teme završnog rada iz Pravila studiranja na prvom ciklusu/dodiplomskom studiju

Januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2018./19.godini

Studenti su obavezni prije OVJERE SEMESTRA I PRIJAVE ISPITA, uplatiti drugu ratu školarine i donijeti uplatnicu uz semestalni list i prijave za ispit u studentsku službu.

Prijave se kupuju u studentskoj službi u periodu od 3.1. - 11.1.2019.godine isključivo uz index, svakim radnim danom od 10-12 sati.
Prijava ispita - od 14.1. - 18.1.2019.godine.
 
I termin - 21.1. - 6.2.2019.godine
II termin - 7.2. - 23.2.2019.godine

Ovjera ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA I PRIJAVA SVIH ISPITA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera upisane u akademskoj 2018./19.godini - od 14.1. - 18.1.2019.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskih studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera upisane u akademskoj 2018./19.godini da su dužni u periodu od 14.1. - 18.1.2019.godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR TE PRIJAVITI SVE ISPITE ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI TERMIN.
 
PRODAJA PRIJAVA U STUDENTSKOJ SLUŽBI - od 3.1. - 11.1.2019.godine svakim radnim danom od 10-12 sati.
 
Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Uplata druge rate školarine za akademsku 2018./19.godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta, studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine  za akademsku 2018./19.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom u studentsku službu radi evidentiranja uplate u index.
Napominjemo da prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate. 
Detaljna uputstva za uplatu se nalaze u nastavku.

Raspored nastave za zimski semestar na I i II ciklusu Stručnog studija iz oblasti sporta u akademskoj 2018./19.godini

Decembarski ispiti za apsolvente koji su u akademskoj 2018./19.godini upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su u akademskoj 2018./19.godini upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 10.12. - 28.12.2018.godine.
Prijava ispita za decmebarski rok -  od 3.12.2018.godine.
Studenti prilikom prvog dolaska, MORAJU PRIJAVITI SVE ISPITE NA KOJE PLANIRAJU IZAĆI.

Raspored nastave za zimski semestar na drugom ciklusu/diplomskom studiju po Odsjecima u akademskoj 2018./19.godini

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za zimski semestar na drugom ciklusu/diplomskom studiju po Odsjecima u akademskoj 2018./19.godini.

Rang liste primljenih kandidata na II ciklus/diplomski studij po Odsjecima u akademskoj 2018./19.godini i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Rang liste primljenih kandidata na drugi ciklus/diplomski studij po Odsjecima u akademskoj 2018./19.godini se nalaze u prilogu.
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 12.11. - 15.11.2018.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta.

Novembarski ispiti za APSOLVENTE koji su zaključno sa 31.10.2018.godine upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su zaključno sa 31.10.2018.godine upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 12.11. - 30.11.2018.godine.
Prijava ispita od 5.11.2018.godine.
Studenti prilikom prvog dolaska, MORAJU PRIJAVITI SVE ISPITE NA KOJE PLANIRAJU IZAĆI.

Oktobarski ispiti za APSOLVENTE koji su zaključno sa 9.10.2018.godine upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su u periodu od 2.10.-9.10.2018.godine upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 15.10. - 31.10.2018.godine.
Prijava ispita od 12.10.2018.godine.
Studenti prilikom prvog dolaska, MORAJU PRIJAVITI SVE ISPITE NA KOJE PLANIRAJU IZAĆI.

Produženje roka za upis apsolventskog staža za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA u akademskoj 2018./19.godini - zaključno sa 31.10.2018.godine

Obavještavamo sve studente završne godine svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2017./18.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/IV godinu odnosno VI semestar/III godinu za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2017./18.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NISU POLOŽILI SVE ISPITE ODNOSNO OKONČALI STUDIJ zaključno sa 30.9.2018.godine,  da su dužni u akademskoj 2018./19.godini (staž traje zaključno sa 31.3.2019.godine) upisati APSOLVENTSKI STAŽ te se rok produžuje zaključno sa 31.10.2018.godine.

 
Molimo studente da ispoštuju rok za upis apsolventskog staža, POSEBNO STUDENTI KOJI IMAJU NEPOLOŽENE ISPITE, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u novembru 2018.godine.

Termini ispita za dodatne ispite u oktobru za studente koji su zaključno sa 3.10.2018.godine prijavili ispit

Termini za ispite po Odsjecima se nalaze u nastavku.

Brucoški sat

Brucoški sat

Obavještavaju se studenti, upisani u prvu godinu studija u akademskoj 2018/2019. godini, na organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u ponedjeljak 01.10.2018. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Sportskoj dvorani „Midthat Hujdur-Hujka" u Kampusu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Nakon manifestacije „Brucoški sat" studenti su dužni se uputiti na svoje fakultete/organizacione jedinice, gdje će ih pozdraviti dekani odnosno voditelji studija.

DODATNI OKTOBARSKI ROK za sve studente Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera

 
Obavještavamo SVE STUDENTE   da je na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 27.9.2018.godine donesena Odluka o organizovanju DODATNOG OKTOBARSKOG ROKA.
 
STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.
 
Prijava ispita će se vršiti do srijede, 3.10.2018.godine u terminu od 10-12 sati.
Detalji o načinu prijave ispita u nastavku.

Prijava kolizionih predmeta u akademskoj 2018./19.godini - zaključno sa 12.10.2018.godine

Student koji obnavlja upis u istu godinu studija, a ostvario je najmanje 30 ECTS kredita iz predmeta s te godine studija u prethodnoj akademskoj godini, ima pravo da, pored predmeta koje nije položio u prethodnoj akademskoj godini prisustvuje nastavi i polaže ispite iz predmeta naredne studijske godine s tim da ukupno opterećenje po semestru ne prelazi 30 ECTS kredita (kolizioni predmeti). 
Rok za prijavu i upis kolizionih predmeta - 12.10.2018.godine.
Detalji i zahtjev u nastavku.

Obavijest o doškolovanju/prekvalifikaciji u akademskoj 2018/19.godini

Obavještavaju se zainteresovani kandidati koji imaju završen studij VI stepena ili studij sa ostvarenih 180 ECTS odgovarajućeg smjera da Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru vrši doškolovanje na slijedećim studijskim programima: Razredna nastava, Biologija, Hemija, Sport i zdravlje i Predškolski odgoj u trajanju od IV godine (240 ECTS). Zainteresovani kandidati trebaju da podnesu zahtjev za doškolovanje uz uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi.

 

Zainteresirani kandidati koji su završili studij: Razredna nastava ili  Pedagogija i stekli 240 ECTS ili imaju završen navedeni četverogodišnji studiji po predbolonjskim principima mogu da podnesu zahtjev za prekvalifikaciju na studijski program Predškolski odgoj uz priloženo uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi.

Upis apsolventskog staža za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA u akademskoj 2018./19.godini

Obavještavamo sve studente završne godine svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2017./18.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/IV godinu odnosno VI semestar/III godinu za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2017./18.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NISU POLOŽILI SVE ISPITE ODNOSNO OKONČALI STUDIJ zaključno sa 30.9.2018.godine,  da su dužni u akademskoj 2018./19.godini (staž traje zaključno sa 31.3.2019.godine) upisati APSOLVENTSKI STAŽ u periodu od 1.10 - 9.10.2018.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.

 
Molimo studente da ispoštuju rok za upis apsolventskog staža, POSEBNO STUDENTI KOJI IMAJU NEPOLOŽENE ISPITE, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u oktobru 2018.godine.
 
 
Apsolventski Ispitni rokovi će se održati u periodu od 15.10.-31.10.2018.godine

Obnove I, II i III godine u akademskoj 2018./19.godini ZA SVE STUDENTE po kategorijama (uključujući Univerzitetske studije Zdravstvena njega i Dizajn interijera)

Obnove I, II i III godine u akademskoj 2018./19.godini po kategorijama (uključujući Univerzitetske studije Zdravstvena njega i Dizajn interijera) će se vršiti u periodu od 24.9. - 12.10.2018.godine svakim radnim danom u termionu od 10 do 12 sati.

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2018./19.godini za sve studente (uključujući studij Zdravstvena njega i Dizajn interijera) koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu 12 ECTS bodova iz prethodnih godina ili 2 (dva) nepoložena predmeta

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2018./19.godini za sve studente (uključujući studij Zdravstvena njega i Dizajn interijera) koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu 12 ECTS bodova iz prethodnih godina ili 2 (dva) nepoložena predmeta će se vršiti u periodu od 24.9. - 5.10.2018.godine svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati.

Upražnjena mjesta za upis zainteresiranih kandidata u akademskoj 2018./19.godini

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta u Mostaru, održanoj 13.9.2018.godine donešena je Odluka o popuni upražnjenih mjesta nakon provođenja II upisnog roka za 4 (četiri) Odsjeka na Nastavničkom fakultetu. Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Rang liste primljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu I ciklusa po Odsjecima Nastavničkog fakulteta i univerzitetskog studija Zdravstvena njega u drugom konkursnom roku u akademskoj 2018./19.godini i upis primljenih kandidata

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima u akademskoj 2018./19.godini - drugi konkursni rok možete pogledati klikom na Odsjek i dokument u pdf-u ispod.
 
Upis primljenih kandidata  u akademskoj 2018./19.godini će se vršiti u periodu od 17.9. - 28.9.2018.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.
 

Pomjeranje ispita iz predmeta Fiziologija sporta na Odsjeku Sport i zdravlje

Ispit iz predmeta Fiziologija sporta na Odsjeku Sport i zdravlje koji je planiran za 18.9.2018.godine se odgađa za 20.9.2018.godine u 14 sati. Ispit se mora prijaviti do 18.9.2018.godine i uplatiti 50 KM na ime dodatnog ispita.

Neradni dan povodom obilježavanja Nove hidžretske 1440. godine - utorak, 11. septembar 2018. godine i odgoda svih ispita zakazanih za taj dan

Obavještavamo sve studente  da je povodom obilježavanja Nove hidžretske 1440. godine, utorak, 11. septembar 2018. godine neradni dan.

U nastavku se mogu pogledati novi termini za ispite po Odsjecima koji su bili zakazani za taj dan.Odluka o izmjeni i dopuni člana 26. stav 2. Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, a koji se odnosi na prenošenje nepoloženih predmeta u sljedeću godinu

Član 26. stav 2. Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru mijenja se i glasi:
 
(1) Student u sljedeću godinu može prenijeti maksimalno 12 ECTS bodova ili 2 (dva) predmeta iz PRETHODNIH GODINA STUDIJA.

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini-DRUGI UPISNI ROK

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini-DRUGI UPISNI ROK

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018./2019.godini traje od 25.augusta do 10.septembra 2018.godine.
 
Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini ostaje otvoren do 1.novembra 2018. godine.

Termini dolazaka profesora sa odsjeka Muzičke umjetnosti u septembarskim ispitnim rokovima 2018.godine

Upis primljenih kandidata na Odsjek Pedagogija u akademskoj 2018./19.godini

Upis primljenih kandidata  u akademskoj 2018./19.godini na Odsjek Pedagogija  će se vršiti u periodu od 18.7. - 20.7.2018.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.