Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.god.

 I termin -30.08. - 11.09.2021.godine

II termin - 13.09. - 25.09.2021.godine (uz plaćanje 80 KM po predmetu)

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

U prilogu se nalaze termini ispitnih rokova po Odsjecima Nastavničkog fakulteta i precizna instrukcija za plaćanje dodatnih rokova te način prijave za studente-imatrikulante.

Obavijest o online pristupnom predavanju dr. Esveda Kajtaza - ponedjeljak, 19.07.2021.godine u 11 sati i link za pristup

Pristupno predavanje dr. Esveda Kajtaza održat će se online u ponedjeljak, 19.07.2021. godine sa početkom u 11 sati.
LINK ZA PRISTUPNO PREDAVANJE
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM3ZWVjZDctZjlmOC00MGQ5LTgzZGYtZGJmN2RjN2I4Mzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Rang liste prijavljenih i primljenih kandidata po Odsjecima u prvom konkur.roku za akad. 2021/2021.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Razredna nastava, Pedagogija i Stručni studij iz oblasti sporta

U prilogu se nalaze  Rang liste prijavljenih i primljenih kandidata po Odsjecima za akademsku 2021/2022.godinu - prvi konkursni rok i instrukcija za upis primljenih kandidata na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Razredna nastava, Pedagogija i Stručni studij iz oblasti sporta koji će se vršiti u periodu od 15.07. - 22.07.2021.godine svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati (neradni dani za Kurban bajram 20.07. i 21.07.2021.godine).

Live webinar Waste production-A new life for waste - četvrtak, 08.07.2021.godine od 13-14 sati

Live webinar Waste production-A new life for waste - četvrtak, 08.07.2021.godine od 13-14 sati

Obavještavamo sve zainteresirane nastavnike, saradnike i studente da će se live webinar na temu Waste production - A new life for waste održati u četvrtak, 08.07.2021.godine u terminu od 13-14 sati.

 

Zainteresirani se mogu priključiti klikom na JOIN na plakatu webinara u prilogu.

Produženje roka za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini - do ponedjeljka, 05.07.2021.godine

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je rok za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa, u skladu sa članom 99. Zakona o upravnom postupku,  produžen zaključno sa ponedjeljkom, 05.07.2021.godine.
 
Detalji, prijava kao i uputstvo za prijavu na konkurs se mogu pogledati u nastavku.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se zaključno sa 03.07.2021.godine prijave na konkurs- ponedjeljak, 05.jula 2021.godine u 9 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata  u akademskoj 2021/2022.godini zaključno sa 03.07.2021.godine će se održati u ponedjeljak, 05.jula 2021.godine u 9 sati.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.
Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.
 
 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 4. jula 2021. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 15. oktobra 2021. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Detaljno u dokumentu ispod:

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini

Javni konkurs ostaje otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na web stranici Univerziteta www.unmo.ba do 9. jula 2021. godine.

Detaljnije u dokumentima ispod:

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta+dodatni rok uz plaćanje za predmete iz zimskog semestra

U prilogu se nalazi AŽURIRANA VERZIJA junsko-julskih ispitnih rokova objavljenih 07.05.2021.godine za akademsku 2020/2021.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta +DODATNI ROK UZ PLAĆANJE ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA (rokovi usvojeni na sjednici Senata 27.05.2021.godine):

Dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini

Dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini

Dana 21.05.2021.godine je održana dodjela Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta sa ostvarenim najboljim uspjehom u prethodnoj akademskoj 2019/2020.godini.
 
Detalji se nalaze u nastavku.

Ovjera LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Dizajn interijera i Farmacija upisane u akademskoj 2020/2021.godini - od 14.06. - 18.06.2021.godine

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija Farmacija i Dizajn interijera upisane u akademskoj 2020/2021.godini da su dužni u periodu od 14.06. - 18.06.2021.godine ovjeriti LJETNI SEMESTAR
 
 
LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA, STUDIJIMA I DANIMA SE NALAZI U PRILOGU. MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.

Uplata treće rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskih studija Farmacija i Dizajn interijera

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente te studente-imatrikulante da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine, odnosno studenti-imatrikulanti - II ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
Detaljne instrukcije za uplatu se nalaze u nastavku.

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalaze junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

I ispitni termin: od 21.06. - 06.07.2021.godine

II ispitni termin: od 07.07. - 23.07.2021.godine

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

Napominjemo da prijava ispita (preko aplikacije eunmo) neće biti moguća bez uplaćene rate (za redovne samofinansirajuće i vanredne studente) i ovjere  ljetnog semestra (za sve studente).

STRUČNA PREDAVANJA ZA STUDENTE I STUDENTICE ODSJEKA PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

STRUČNA PREDAVANJA ZA STUDENTE I STUDENTICE ODSJEKA PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA

Nastavnički fakultet/Odsjek psihologija i sociologija imat će dva stručna predavanja u sklopu predmeta Sociologija praka i spolnosti.
Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Dodjela nagrada dekana - petak, 21.maja 2021.godine u 11 sati, učionica br.317-II sprat

Odluka o dodjeli nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2019/2020.godini

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2019/2020.godini.

Datum dodjele Nagrade dekana biće naknadno utvrđen, o čemu će studenti biti blagovremeno obaviješteni putem e/maila, oglasne ploče, eUniversity platforme i web stranice.

Rapored predavanja iz ljetnog semestra na odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2020/2021.godini po godinama studija

U prilogu se nalazi raspored predavanja iz ljetnog semestra na Odsjeku stručni studij iz oblasti sporta po godinama studija.

Upis imatrikulacije za studente završnih godina (IV godine, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i II ciklusa/diplomskog studija) kojima status ističe 31.03.2021.godine (apsolventski staž)

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA (IV godine svi Odsjeci, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i studente II ciklusa/diplomskog studija-svi Odsjeci) kojima status ističe  31.03.2021.godine (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 01.04. - 16.04.2021.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 12 sati u studentskoj službi. Detaljne instrukcije se mogu pogledati u nastavku.

Martovski apsolventski rokovi u akademskoj 2020/2021.godini za studente koji su upisali apsolventski staž - od 15.03. - 31.03.2021.godine

U prilogu se nalaze martovski ispitni rokovi za apsolvente po Odsjecima Nastavničkog fakulteta i instrukcija za prijavu istih.

Poziv za sudjelovanje na zoom promociji filma Miss representation i dijalogu

Nastavnički Fakultet zajedno s TPO Fondacijom Sarajevo i ambasadom Velike Britanije sudjeluje u promociji filma Miss representation kao i dijalogu, organizirane u zoom projekciji s mladima diljem BiH.
Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Rasporedi nastave za ljetni semestar akademske 2020/2021.godine po Odsjecima

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za ljetni semestar akademske 2020/2021.godine po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

Obavijest o ovjeri IV (četvrtog) i upisu V (petog) semestra za studente Doktorskog studija iz oblasti kineziologije - od 17.02.2021. - 15.03.2021.godine

U prilogu se nalazi obavijest o ovjeri IV (četvrtog) i upisu V (petog) semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije.

Upis primljenih kandidata na Doktorski studij iz oblasti kineziologije

U prilogu se nalazi Odluka o upisu primljenih kandidata na Doktorski studij iz oblasti kineziologije.
 
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu o 22.01.2021. - 20.02.2021.godine.
 
Detalji se mogu pogledati u nastavku,.

Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu studija po Odsjecima za akademsku 2020/2021. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu studija po Odsjecima za akademsku 2020/2021. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada.
 
Za prijavu teme je potrebno:
 
  • popunjen obrazac za prijavu teme diplomskog rada - 4 primjerka potpisana od strane prodekana za nastavu, mentora i kandidata (3 primjerka idu na protokol Nastavničkog fakulteta nakon što student uzme potvrdu iz studentske službe o upisu završnog semestra, a 1 mentoru);
  • obrazloženje teme diplomskog rada - 4 primjerka potpisana od strane mentora i kandidata sa biografijom kandidata (3 prinjerka idu na protokol Nastavničkog fakulteta nakon što student uzme potvrdu iz studentske službe o upisu završnog semestra, a 1 mentoru);
  • potvrdu o upisu završnog semestra na II ciklusu - 4 primjerka (uzeti u studentskoj službi - ne podnosi se online zahtjev);

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2020.godini

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2020.godini da su obavezni  najkasnije do 10.02.2021.godine na ime troškova izrade diplome uplatiti iznos po instrukciji u nastavku.

Promocija diplomiranih studenata Nastavničkog fakulteta koji su svoj studij završili u 2020. godini, održat će se u  subotu, 13.02.2021. godine u 10.00 sati u zgradi Nastavničkog fakulteta - uč.br.206. Studenti će na mail dobiti raspored dodjele diploma (po abecednom redu).

Ovjera ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskih studija: Zdravstvena njega, Dizajn interijera i Farmacija upisane u akademskoj 2020/2021.godini - od 18.01. - 22.01.2021.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskih studija: Zdravstvena njegaDizajn interijera i Farmacija upisane u akademskoj 2020/2021.godini da su dužni u periodu od 18.01. - 22.01.2021.godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR 
 
LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA I DANIMA ĆE BITI OBJAVLJENA SUTRA, 29.12.2020.GODINE.
MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.
 

Uplata druge rate školarine za akademsku 2020/2021.godinu za sve studente Nastavničkog fakulteta, studija Zdravstvena njega, Dizajn interijera i Farmacija po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine  za akademsku 2020/2021.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.