Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije - kandidat mr. sci. Stjepan Skoko

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije - kandidat mr. sci. Stjepan Skoko

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije - kandidat mr. sci. Stjepan Skoko

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet, Doktorski studij iz oblasti Kineziologije

O B J A V LJ U J E

Da će kandidat mr. sci. Stjepan Skoko javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Karakteristike ljudskih resursa kao elementa organizacijske strukture u sportskim organizacijama na području Zapadnohercegovačke županije”.

Javna odbrana doktorske disertacije održati će se u srijedu, 20.12.2023. godine u 14:00 sati, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, u zgradi fakulteta, II sprat, sala broj: 317.

Studenti Odsjeka Hemija na VIII Studentskom kongresu "Hrana-Ishrana-Zdravlje" - Sarajevo

Studenti Odsjeka Hemija na VIII Studentskom kongresu "Hrana-Ishrana-Zdravlje" - Sarajevo

U periodu od 9. do 11. novembra u Sarajevu je održan VIII Studentski kongres "Hrana-Ishrana-Zdravlje" organizovan od strane uposlenika i studenata Veterinarskog, Farmaceutskog, Medicinskog, Stomatološkog fakulteta s klinikama, Poljoprivredno-prehrambenog, Pedagoškog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Ove godine na Kongresu su učestovovale studentice odsjeka Hemija Nastavničkog fakulteta gdje su predstavile rezultate svog istraživanja koje su uradili tokom prošle akademske godine pod mentorstvom van.prof. Maje Kazazić. Rad pod naslovom "Uticaj procesiranja na sadržaj ukupnih fenola i antioksidativnu aktivnost u uzorku raštike (Brassica oleracea L. var. acephala)" je u ime grupe predstavila studentica Chiara Marino. Ponosni na naše studente koji su tokom ovog Kongresa predstavili fakultet u najboljem svjetlu i stekli nova iskustva.

DECEMBARSKI APSOLVENTSKI rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za studente koji su upisali APSOLVENTSKI STAŽ - od 04.12.-23.12.2023.

U prilogu se nalaze DECEMBARSKI APSOLVENTSKI rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za studente koji su u akademskoj 2023/2024.godini upisali APSOLVENTSKI STAŽ.

Ispiti će se održati u periodu od 04.12. - 23.12.2023.godine i prijavljuju se putem sistema eUniversity.

STUDENTI NE MOGU PRIJAVITI NITI POLAGATI 2 (dva) ispita na isti dan.

Obavijest o nastupnom predavanju dr.sc. Denisa Bobara - subota, 18.11.2023.godine

Nastupno predavanje dr.sc. Denisa Bobara na temu "IR spektrometrija" će se održati u subotu, 18.11.2023.godine u 9 sati u učionici 205 na Nastavničkom fakultetu.

AŽURIRANA VERZIJA rasporeda nastave iz zimskog semestra - I i II ciklus na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2023.2024.godini

U prilogu se nalazi AŽURIRANA VERZIJA rasporeda nastave iz zimskog semestra - I i II ciklus na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2023.2024.godini.

Rang-liste prijavljenih kandidata u I (prvu) godinu II ciklusa/diplomskog studija za akad.2023/2024.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta i upis primljenih kandidata-od 09.11.-14.11.2023.godine

U prilogu se nalaze rang-liste prijavljenih kandidata u I (prvu) godinu II ciklusa/diplomskog studija za akademsku 2023/2024.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od  09.11. – 14.11.2023.godine svakim radnim danom od 09-15.00 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta (pauza od 12.30.-13.00.sati).

Detaljno u nastavku.

Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju Odsjeka Hemija za akademsku 2023/2024.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U prilogu se nalazi Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na prvom ciklusu/dodiplomskom studiju na Odsjeku Hemija za akademsku 2023/2024.godinu.
Detaljno u nastavku.

NOVEMBARSKI APSOLVENTSKI rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za studente koji su upisali APSOLVENTSKI STAŽ - od 13.11.-30.11.2023.

U prilogu se nalaze NOVEMBARSKI APSOLVENTSKI rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za studente koji su u akademskoj 2023/2024.godini upisali APSOLVENTSKI STAŽ.

Ispiti će se održati u periodu od 13.11. - 30.11.2023.godine i prijavljuju se putem sistema eUniversity.

STUDENTI NE MOGU PRIJAVITI NITI POLAGATI 2 (dva) ispita na isti dan.

Raspored nastave iz zimskog semestra na II ciklusu studija po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2023/2024.godinu

U prilogu se nalaze rasporedi nastave iz zimskog semestra na II ciklusu studija po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2023/2024.godinu.

Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić za akademsku 2023.2024. godinu

U prilogu se nalazi Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić za akademsku 2023.2024. godinu

Predstavljanje Erasmus+ programa mobilnosti za uposlene i studente

Predstavljanje Erasmus+ programa mobilnosti za uposlene i studente

Dana 19.10.2023. godine sa početkom u 12:30 sati u učionici 206 Nastavničkog fakulteta će se održati predstavljanje Erasmus+ programa, najvećeg programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. U toku prezentacije prisutni će se upoznati sa načelima ovog programa, vrstama mobilnosti, načinom apliciranja, te procedurama za odabir studenata i osoblja za odlazak na mobilnost. Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže, te saznaju nešto više o prilikama koje pruža Erasmus+ program mobilnosti.

OKTOBARSKI APSOLVENTSKI rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za studente koji su upisali APSOLVENTSKI STAŽ - od 16.10.-31.10.2023.

U prilogu se nalaze OKTOBARSKI APSOLVENTSKI rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za studente koji su u akademskoj 2023/2024.godini upisali APSOLVENTSKI STAŽ.

Ispiti će se održati u periodu od 16.10. - 31.10.2023.godine.

Prijavljuju se putem sistema eUniversity i NE MOGU SE PRIJAVITI NITI POLAGATI 2 (dva) ispita na isti dan.

Raspored nastave iz zimskog semestra na I ciklusu studija po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2023/2024.godinu

U prilogu se nalaze rasporedi nastave iz zimskog semestra na I ciklusu studija po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2023/2024.godinu

NAJAVA: Brucoški čas

NAJAVA: Brucoški čas

Obavještavamo studente prve godine fakulteta i univerzitetskih studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru da će tradicionalna manifestacija Brucoški čas biti upriličena 2. oktobra 2023. godine sa početkom u 11:00 sati. Brucoški čas će biti održan u Sportskoj dvorani Sjeverni logor (USRC Midhat Hujdur Hujka).

U ime Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru svim brucošima upućujemo iskrene čestitke povodom novog životnog poglavlja! Sretan početak nove akademske godine!

 


Rang-liste prijavljenih kandidata u I (prvu) godinu studija za akad.2023/2024.godinu-II upisni rok na Odsjecima: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Predškolski odgoj i Stručni studij iz obl. sporta i upis primljenih kandidata-od 25.09.-29.09.

U prilogu se nalaze rang-liste prijavljenih kandidata u II upisnom roku po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2023/2024.godinu.

 

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija  za  akademsku 2023/2024.godinu na Odsjecima: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Predškolski odgoj i  Stručni studij iz oblasti sporta će se vršiti u periodu od 25.09. - 29.09.2023.godine svakim radnim danom od 09-15 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta (pauza od 12.30.-13.00.sati)

Detaljno u nastavku.

NOVO!!!!VAŽNO!!!!Upis/produženje imatrikulacije u akademskoj 2023/2024.godini za studente-imatrikulante I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta (od 02.10.-06.10.2023.godine)

Obavještavamo studente - imatrikulante kojima status ističe 30.09.2023.godine, a koji su upisali semestar imatrikulacije u akademskoj 2022/2023.godini, da su dužni produžiti imatrikulaciju u akademskoj 2023/2024.godini (zaključno sa 31.03.2024.godine)

 

Upis imatrikulacije će se vršiti u periodu od 02.10. – 06.10.2023.godine u terminu od 09-12 sati.

 


Upis APSOLVENTSKOG STAŽA U AKAD.2023/2024.GODINI za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE I i II ciklusa NASTAVNIČKOG FAKULTETA (koji neće okončati studij zaključno sa 30.9.2023.god.)

Obavještavamo sve studente ZAVRŠNIH GODINA svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2022/2023.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/ odnosno VI semestar za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2022/2023.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NEĆE POLOŽITI SVE ISPITE ODNOSNO NEĆE OKONČATI STUDIJ odbranom završnog/diplomskog rada zaključno sa 30.9.2023.godine, da su dužni u akademskoj 2023/2024.godini (staž traje zaključno sa 31.03.2024.godine) upisati APSOLVENTSKI STAŽ u periodu od 02.10 - 06.10.2023.godine svakim danom od 09:00-12:00 sati na šalteru studentske službe.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs- II upisni rok-ponedjeljak, 18.09 2023.godine u 10 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata-II upisni rok  u akademskoj 2023/2024.godini će se održati u ponedjeljak, 18.09 2023.godine u 10 sati.

Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta najkasnije do 09.30.sati.

Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.

Obnove I, II i III godine u akademskoj 2023/2024.godini ZA SVE STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA po kategorijama

Obnove I, II i III godine u akademskoj 2023/2024.godini ZA SVE STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA po kategorijama

Obnove I, II i III godine će se vršiti u periodu od 25.09. - 29.09.2023.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (u nastavku teksta). Detaljno u nastavku.

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2023/2024.godini za sve studente Nastavničkog fakulteta koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta)

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2023/2024.godini za sve studente Nastavničkog fakulteta koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta)

Upis će se vršiti u periodu od 25.09. – 29.09.2023.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (raspored termina po Odsjecima u prilogu).
Detaljno u nastavku teksta.

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru od 31.8.2023. godine raspisuje se

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini

U akademskoj 2023/2024. godini u studentski dom izvršit će prijem studenata, državljana BiH i stranih državljana na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, prema utvrđenim kriterijima.

Detaljnije o konkursu i načinu kako aplicirati za smještaj u studentskom domu u dokumentima ispod!

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog cikusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u akademskoj 2023/2024.godini u DRUGOM UPISNOM ROKU

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog cikusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u akademskoj 2023/2024.godini u DRUGOM UPISNOM ROKU

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 28.08.2023. do 15.09.2023. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 5.6.2023. godine do 3.11.2023. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata U DRUGOM UPISNOM ROKU.

KONKURS I PLAN UPISA STUDENATA u dokumentu ispod!

Kolektivni godišnji odmor studentske službe od 24.07.-22.08.2023.godine

Obavještavamo studente da je studentska služba na kolektivnom godišnjem odmoru te da neće raditi u periodu od 24.07.-22.08.2023.godine.

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija za akademsku 2023/2024.godinu na Odsjecima: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Predškolski odgoj i Stručni studij iz oblasti sporta

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija  za akademsku 2023/2024.godinu na Odsjecima:  Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Predškolski odgoj i  Stručni studij iz oblasti sporta će se vršiti u periodu od 14.07. - 21.07.2023.godine svakim radnim danom od 09-15 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta (Pauza od 12.30.-13.00.sati).Oni kandidati koji upis ne izvrše zaključno sa 21.07.2023.godine, mogu se upisati i u periodu od 23.08. - 01.09.2023.godine.

Detaljno u nastavku.

Rang liste kandidata koji su se prijavili za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2023/2024.godinu

U prilogu se nalaze rang liste kandidata koji su se prijavili za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2023/2024.godinu.

Konačnu odluku o upisu kandidata donijet će Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te će kandidati u četvrtak,  13.07.2023.godine, nakon sjednice Senata,  biti obaviješteni o upisu putem web stranice Fakulteta.

Molimo kandidate da prate stranicu nf.unmo.ba.

Obavijest o neradnim danima povodom Bajrama

Obavijest o neradnim danima povodom Bajrama

Obavještavamo zaposlenike i studente da će povodom obilježavanja Bajrama neradni dani na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru biti srijeda 28.06.; četvrtak 29.06.; petak 30.06.2023. godine.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs- utorak, 04.07 2023.godine u 10 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata  u akademskoj 2023/2024.godini će se održati u utorak, 04.07 2023.godine u 10 sati.

Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.

Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.