Kolektivni godišnji odmor studentske službe od 25.07.-23.08.2022.godine

Obavještavamo studente da je studentska služba na kolektivnom godišnjem odmoru te da neće raditi u periodu od 25.07.-23.08.2022.godine.

Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalaze septembarski ispitni rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.
Detalji se mogu pogledati u nastavku.
 

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija za akademsku 2022/2023.godinu na Odsjecima: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Predškolski odgoj i Stručni studij iz oblasti sporta

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija  za akademsku 2022/2023.godinu  na Odsjecima: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Predškolski odgoj i Stručni studij iz oblasti sporta će se vršiti u periodu od 15.07. - 22.07.2022.godine  svakim radnim danom od 10-13 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Oni kandidati koji upis ne izvrše zaključno sa 22.07.2022.godine, mogu se upisati i u periodu od 29.08. - 30.09.2022.godine.

Detalji vezani za upis po kategorijama se mogu pogledati u nastavku teksta.

Rang liste kandidata koji su se prijavili za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija po Odsjecima Nastavničkog fakulteta u akademskoj 2022/2023.godini

U prilogu se nalaze rang liste kandidata koji su se prijavili za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija po Odsjecima Nastavničkog fakulteta u akademskoj 2022/2023.godini.
 
Odluku o upisu kandidata donijet će Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te će kandidati uskoro biti obaviješteni putem web stranice Fakulteta.
Molimo kandidate da prate stranicu.

VAŽNO!!!PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu prvog  ciklusa studija u akademskoj 2022/2023.godini - do petka, 01.07.2022.godine

VAŽNO!!!PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2022/2023.godini - do petka, 01.07.2022.godine

Obavještavamo maturante i sve zainteresovane kandidate za upis na neki od fakulteta ili univerzitetskih studija na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru da je konkurs za upis studenata produžen do 01.07.2022. godine.
Svi zainteresovani kandidati mogu u toku sedmice (do petka; 01.07.) prikupiti dokumentaciju i aplicirati za upis u prvu godinu studija akademske 2022/2023. godine.
U prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.
Detaljno u dokumentu ispod: 

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs- ponedjeljak, 04.07 2022.godine u 9 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata  u akademskoj 2022/2023.godini zaključno sa 27.06.2022.godine će se održati u utorak, 28.juna 2022.godine u 9 sati.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.
Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini je otvoren do 27. juna 2022. godine.

Konkurs  za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini je otvoren do 28. oktobra 2022. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

 
Detaljno u dokumentu ispod.

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2022/2023. godini

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2022/2023. godini

Javni konkurs ostaje otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na web stranici Univerziteta www.unmo.ba do 27. juna 2022. godine.

Detaljnije u dokumentima ispod.

AŽURIRANA VERZIJA junsko-julskih ispitnih rokova u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta+DODATNI ROK UZ PLAĆANJE ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA (NE PRIJAVLJIVATI PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalazi AŽURIRANA VERZIJA junsko-julskih ispitnih rokova u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta+DODATNI ROK UZ PLAĆANJE ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA.(detaljno u nastavku)


I ispitni termin: od 20.06. - 05.07.2022.godine

II ispitni termin: od 06.07. - 23.07.2022.godine

Obavijest o nastupnom predavanju Sanele Nazdrajić - srijeda, 18.05.2022.godine u 13 sati

Nastupno predavanje Sanele Nazdrajić na temu "Galvanski članak i elektroliza" će se održati u srijedu 18.5.2022. godine u laboratoriju na Agromediteranskom fakultetu sa početkom u 13 sati.

Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROKOVI za akademsku 2021/2022.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za SVE STUDENTE i STUDENTE IMATRIKULANTE.

I ispitni termin: od 20.06. - 05.07.2022.godine

II ispitni termin: od 06.07. - 23.07.2022.godine
 
Detalji u nastavku..

Pozivi za dodjelu stipendija na Univerzitetu Insubria (Varese, Italija) i Evropskom poslovnom univerzitetu u Luksemburgu

U prilogu se nalaze pozivi za dodjelu stipendija na Univerzitetu Insubria (Varese, Italija) i Evropskom poslovnom univerzitetu u Luksemburgu.

Uspješno realiziran međunarodni projekat arCc- assuming responsibility for Climate change

Uspješno realiziran međunarodni projekat arCc- assuming responsibility for Climate change

Dana 25.04.2022. godine održana je završna konferencija međunarodnog projekta "Preuzimanje odgovornosti za klimatske promjene” (arCc- assuming responsibilities for Climate change).Detalji u nastavku.

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije - kandidat mr. Adnan Ademović

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije - kandidat mr. Adnan Ademović

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet, doktorski studij iz oblasti kineziologije

OBJAVLJUJE

Da će kandidat mr. Adnan Ademović javnobraniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Kvantitativne i kvalitativne razlike u indikatorima situacione efikasnosti vrhunskih nogometaša učesnika tri posljednja Svjetska nogometna prvenstva".Javna odbrana doktorske disertacije održati će se u petak, 20.5.2022. godine u 14:00 sati, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala broj: 317.

 

Ovjera LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2021/2022.godini - od 13.06. - 17.06.2022.godine (termini po Odsjecima u nastavku)

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2021/2022.godini da su dužni u periodu od 13.06. - 17.06.2022.godine ovjeriti LJETNI SEMESTAR.

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2022.godine.

LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA I DANIMA SE NALAZI U PRILOGU. MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.

 

 

Uplata treće rate školarine za akademsku 2021/2022.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta po kategorijama i druge rate za studente-imatrikulante

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2022.godine uplatiti III (treću) ratu školarine za akademsku 2021/2022.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATEsa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indeksom i semestralnim listom u studentsku službu.

Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.

Odluka o dodjeli Nagrade dekana Nastavničkog fakulteta za studente s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2020/2021.godini

 

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli Nagrade dekana Nastavničkog fakulteta za studente s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2020/2021.godini

Datum dodjele Nagrade dekana - četvrtak, 21.04.2022.godine u 13 sati u učionici broj 317, II sprat, zgrada Nastavničkog fakulteta.

SCHOOL & SCHOOL MOSTAR WE ARE HIRING/ ZAPOŠLJAVAMO OGLAS

U prilogu se nalazi oglas za zapošljavanje School&School Mostar (detaljno u nastavku).

Upis imatrikulacije za studente završnih godina (IV godine, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i II ciklusa/diplomskog studija) kojima status ističe 31.03.2022.godine (apsolventski staž) te produženje imatrikulacije za imatrikulante

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA (IV godine svi Odsjeci, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i studente II ciklusa/diplomskog studija-svi Odsjeci) kojima status ističe  31.03.2022.godine (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 01.04. - 15.04.2022.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 12 sati u studentskoj službi.

 

 

U istom terminu će se vršiti produženje statusa studenata imatrikulanata. (detaljno u nastavku teksta).

 

Martovski apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022.godini - od 07.03.-25.03.2022.godine

U prilogu se nalaze martovski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima za studente koji su u akademskoj 2021/2022.godini upisali apsolventski staž.
Ispiti će se održati u periodu od 07.03. - 25.03.2022.godine. (opširnije u nastavku).

Rasporedi nastave po Odsjecima za ljetni semestar akademske 2021/2022.godine

U prilogu se nalaze rasporedi nastave po Odsjecima za ljetni semestar akademske 2021/2022.godine

RASPORED GRUPA I DETALJAN PROTOKOL ZA SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMA - SUBOTA, 19.02.2022.GODINE – POČEV OD 11 SATI

RASPORED GRUPA I DETALJAN PROTOKOL ZA SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMA - SUBOTA, 19.02.2022.GODINE – POČEV OD 11 SATI

U nastavku teksta se nalazi raspored grupa i protokol za svečanu promociju diplomiranih studenata koja će se održati u subotu, 19.02.2022.godine u učionici 206 - zgrada Nastavničkog fakulteta, a počev od 11 sati po dole navedenom rasporedu.

Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-340/22 od 8.2.2022.  godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje KONKURS ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU (Detalji u nastavku)

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića

Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru stavlja na uvid javnosti:

a)    Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i

b)    Radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija iz oblasti kineziologije mr. Adnana Ademovića

Svečana dodjela diploma studentima I i II ciklusa koji su studij završili u 2021.godini - subota, 19.02.2022.godine od 11 sati (termini po grupama naknadno)

Svečana dodjela diploma studentima I i II ciklusa koji su studij završili u 2021.godini - subota, 19.02.2022.godine od 11 sati (termini po grupama naknadno)

Obavještavamo studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta, koji su studij završili u 2021.godini, da će se promocija diplomiranih studenata  održati  u  subotu, 19.02.2022. godine od 11.00 sati u zgradi Nastavničkog fakulteta - uč.br.206 (po grupama koje će uskoro biti javno objavljene i poslane studentima na mail). Detalji u nastavku.

45. godišnjica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

45. godišnjica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

U prilogu se nalazi plan aktivnosti za 45. godišnjicu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu/diplomskom studiju za sve Odsjeke Nastavničkog fakulteta za akademsku 2021/2022. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu/diplomskom studiju po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2021/2022. godinu, procedura prijave teme i obrazac za prijavu teme diplomskog rada.