MARTOVSKI apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta - od 06.03.-27.03.2023.godine

U prilogu se nalaze MARTOVSKI apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.
Ispiti će se održati u periodu od 06.03.-27.03.2023.godine. Detaljno u nastavku.Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija koji su studij okončali u 2022.godini - subota, 18.februar 2023. godine u 11 sati

Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija koji su studij okončali u 2022.godini - subota, 18.februar 2023. godine u 11 sati

Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija koji su svoj studij okončali u 2022. godini, održat će se u  subotu, 18.02.2023. godine u 11.00 sati u Sportskoj dvorani, Sjeverni logor, Mostar.

Detaljna instrukcija u nastavku.

Odluke o prihvatanju/usvajanju tema za izradu diplomskih radova na II ciklusu/diplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2022/2023. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

U prilogu se nalaze Odluke o prihvatanju/usvajanju tema za izradu diplomskih radova na II ciklusu/diplomskom studiju po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2022/2023. godinu, procedura prijave teme i obrazac za prijavu teme diplomskog rada.
Detaljno u nastavku.

 

Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2022/2023.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2022/2023.godinu i obrazac prijave teme završnog rada. Detaljno u nastavku.

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2022.godini

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta koji su studij okončali u 2022.godini

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2022.godini da su obavezni  najkasnije do 31.01.2023.godine uplatiti na ime troškova izrade diplome o završenom studiju (instrukcija o plaćanju u nastavku teksta).

Januarsko-februarski ispitni rokovi za APSOLVENTE I IMATRIKULENTE po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2022/2023.godinu

U prilogu se nalaze JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI ZA APSOLVENTE I IMATRIKULANTE po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2022/2023.godinu.

Detaljno u nastavku....

Januarsko-februarski ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za sve studente OSIM APSOLVENATA I IMATRIKULANATA (NE PRIJAVLJIVATI ISPITE PRIJE OVJERE SEMESTRA)

U prilogu se nalaze JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2022/2023.godinu, za sve studente osim APSOLVENATA I IMATRIKULANATA.

VAŽNO: MOLIMO STUDENTE DA NE PRIJAVLJUJU ISPITE PRIJE NEGO ŠTO OVJERE SEMESTAR U SEDMICI OVJERE, I TO NA PLANIRANI TERMIN.

Ispitni rokovi će biti vidljivi studentima u sedmici ovjere semestra, i uslov za prijavu ispita će biti OVJEREN SEMESTAR.

Detaljno u nastavku...
Ovjera ZIMSKOG/upis LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2022/2023.godini - od 16.01. - 20.01.2023.godine (termini po Odsjecima u nastavku)

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta upisane u akademskoj 2022/2023.godini da su dužni u periodu od16.01. - 20.01.2023.godine ovjeriti ZIMSKI /UPISATI LJETNI SEMESTAR
Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2023.godine.


LISTA TERMINA OVJERE PO ODSJECIMA I DANIMA SE NALAZI U NASTAVKU TEKSTA I PRILOGU.
MOLIMO STUDENTE DA POŠTUJU TERMINE ZA OVJERU SEMESTRA.


Uplata druge rate školarine za akademsku 2022/2023.godinu za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku 2023.godine uplatiti II (drugu) ratu školarine za akademsku 2022/2023.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.

Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.

Detaljno u nastavku....

IZLOŽBA I PROJEKCIJA FILMA

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, u prostoru Galerije kraljice Katarine u Mostaru (Rondo), organizira Izlozbu „Vladimir Prelog 1906-1998." i projekciju filma „Suncana ura nobelovca Preloga" (trajanje 29 minuta).

Dogadjaji se organiziraju u povodu obiljezavanja ovogodisnjeg Dana nauke/znanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (12. decembar/prosinac).

Grupne/skupne i pojedinacne posjete Izložbi ucenika i studenata, te gradjana moguce su 8. (cetvrtak) i 9. (petak) decembra/prosinca 2022. godine u vremenu od 10 do 17 sati, dok ce projekcije filma biti uprilicene u 10, 12, 14 i 16 sati.

Raspored nastave za ZIMSKI SEMESTAR na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2022/2023.godini - I i II ciklus studija

U prilogu se nalazi raspored nastave za ZIMSKI SEMESTAR na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2022/2023.godini - I i II ciklus studija.

DECEMBARSKI apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini za studente koji su upisali apsolventski staž - od 05.12.-24.12.2022.godine

U prilogu se nalaze DECEMBARSKI apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za studente koji su u akademskoj 2022/2023.godini UPISALI APSOLVENTSKI STAŽ.
Ispiti će se održati u periodu od 05.12.-24.12.2022.godine
Detaljnije u nastavku.


Rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2022/2023.godini po Odsjecima i obavijest o upisu primljenih kandidata (od 10.11.-16.11.2022.godine)

U prilogu se nalaze rang-liste primljenih kandidata  za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2022/2023.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

 

Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 10.11. - 16.11.2022.godine svakim radnim danom u terminu od 9-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta.


Rasporedi nastave za II ciklus/diplomski studij po Odsjecima za akademsku 2022/2023.godinu

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za II ciklus/diplomski studij po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2022/2023.godinu.

NOVEMBARSKI apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini za studente koji su upisali apsolventski staž - od 07.11.-30.11.2022.godine

U prilogu se nalaze NOVEMBARSKI apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za studente koji su u akademskoj 2022/2023.godini UPISALI APSOLVENTSKI STAŽ.
 
Ispiti će se održati u periodu od 07.11.-30.11.2022.godine. Detaljno u nastavku teksta...

Sajam inovacija

Detalji vezani za Sajam inovacija se nalaze u nastavku teksta...

Oktobarski apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2022/2023.godini za studente koji su upisali apsolventski staž - od 14.10.-31.10.2022.godine

U prilogu se nalaze oktobarski apsolventski ispitni rokovi po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za studente koji su u akademskoj 2022/2023.godini UPISALI APSOLVENTSKI STAŽ.


Ispiti će se održati u periodu od 14.10. - 31.10.2022.godine.
Detalji se mogu pročitati u nastavku.

Raspored nastave za zimski semestar na I (prvom) ciklusu studija u akademskoj 2022/2023.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za zimski semestar na I (prvom) ciklusu studija u akademskoj 2022/2023.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

eUniversity mobilna aplikacija za studente-Uputstvo za studente prve godine

eUniversity mobilna aplikacija za studente-Uputstvo za studente prve godine

U nastavku teksta se nalazi uputstvo za korištenje aplikacije za studente - eUniversity.

Brucoški sat, Sportska dvorana u Sjevernom logoru, ponedjeljak, 03.10.2022. godine - 11sati

Tradicionalna manifestacija Univerziteta „Brucoški sat" će se održati u ponedjeljak 3.10.2022. godine, sa početkom u 11 sati, u Sportskoj dvorani u Sjevernom logoru.


Na Brucoškom satu prisutnim će se obratiti prof.dr. Alena Huseinbegović, rektorica Univerziteta, prof.dr. Rašid Hadžović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi HNK i Kenan Begović, predsjednik Unije studenata.

Nakon Brucoškog sata, studenti će biti upućeni na fakultete/univerzitetske studije.

NOVO!!!!VAŽNO!!!!!!!!Rang liste i upis primljenih kandidata u DRUGOM UPISNOM ROKU za upis u I (prvu) godinu studija za akademsku 2022/2023.godinu na Odsjecima: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Predškolski odgoj i Stručni studij iz oblasti spor

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima Nastavničkog fakulteta se nalaze u prilogu.

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija  za  akad. 2022/2023.godinu na Odsjecima: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Predškolski odgoj i  Stručni studij iz oblasti sporta će se vršiti u periodu od 26.09. - 30.09.2022.godine  svakim radnim danom od 10-13 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Upis APSOLVENTSKOG STAŽA U AKAD.2022/2023.GODINI za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE I i II ciklusa NASTAVNIČKOG FAKULTETA (koji neće okončati studij zaključno sa 30.9.2022.god.)

Obavještavamo sve studente završne godine svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2021/2022.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/ odnosno VI semestar za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2021/2022.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NEĆE POLOŽITI SVE ISPITE ODNOSNO NEĆE OKONČATI STUDIJ odbranom završnog/diplomskog rada zaključno sa 30.9.2022.godine, da su dužni u akademskoj 2022/2023.godini (staž traje zaključno sa 31.03.2023.godine) upisati APSOLVENTSKI STAŽ u periodu od 03.10 - 07.10.2022.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.

 


Obavijest o nastupnom predavanju dr.sc. Adnana Ademovića - četvrtak, 22.09.2022.godine u 11 sati

Nastupno predavanje dr.sc. Adnana Ademovića na temu "Razvoj i značaj izdržljivosti u sportu" će se održati u četvrtak 22.9.2022. godine u učionici 317 na Nastavničkom fakultetu sa početkom u 11h sati.Obnove I, II i III godine u akademskoj 2022/2023.godini ZA SVE STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA po kategorijama

Obnove I, II i III godine će se vršiti u periodu od 26.09. - 30.09.2022.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (termini u prilogu).
 
Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Upis u II, III i IV godinu u akademskoj 2022/2023.godini za sve studente Nastavničkog fakulteta koji imaju uslov (mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta)

Upis će se vršiti u periodu od 26.09. – 30.09.2022.godine svakim radnim danom u tačno označenim terminima za svaki Odsjek (raspored termina po Odsjecima u prilogu).
Detalji vezani za upis se nalaze u nastavku.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs- ponedjeljak, 19.09 2022.godine u 10 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata  u akademskoj 2022/2023.godini zaključno sa 16.09.2022.godine će se održati u ponedjeljak, 19.09 2022.godine u 10 sati.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.
Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademsku 2022/2023. godinu u drugom upisnom roku

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademsku 2022/2023. godinu u drugom upisnom roku

(1) Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini objavljuje se 29. avgusta 2022. godine i otvoren je do 16.  septembra 2022. godine.

(2) Konkurs  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini ostaje otvoren do 28. oktobra 2022. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.