Raspored nastave za predmete iz zimskog semestra u akademskoj 2020/2021.godini na Stručnom studiju iz oblasti sporta na PRVOM I DRUGOM CIKLUSU STUDIJA po godinama

U prilogu se nalaze rasporedi nastave za predmete iz zimskog semestra na Stručnom studiju iz oblasti sporta (PRVI I DRUGI CIKLUS) po godinama.

Rang liste kandidata za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima i obavijest o upisu primljenih kandidata

Rang-liste kandidata za upis u I (prvu) godinu drugog ciklusa/diplomskog studija u akademskoj 2020/2021.godini po Odsjecima Nastavničkog fakulteta se nalaze u prilogu.
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 13.11. - 19.11.2020.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta (detaljnije u nastavku).

Rasporedi nastave za zimski semestar na II ciklusu/diplomskom studiju akademske 2020.2021.godine

U prilogu se nalaze rasporedi nastave iz zimskog semestra na II ciklusu/diplomskom studiju pod Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

Novembarski apsolventski rokovi u akademskoj 2020/2021.godini za studente koji su upisali apsolventski staž - od 12.11. - 30.11.2020.godine

U prilogu se nalaze novembarski ispitni rokovi za apsolvente po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.
Obavještavaju se studenti-apsolventi koji su u akademskoj 2020/2021.godini UPISALI APSOLVENTSKI STAŽ da zbog tehničkih problema u sistemu eUNMO novembarske ispitne rokove prijavljuju u studentskoj službi popunjavanjem starog obrasca prijave i predaje iste-ih u studentskoj službi.
Prijave se mogu preuzeti besplatno u studentskoj službi.
Molimo studente da prijave ispite najkasnije dan prije ispita.
Hvala Vam na razumijevanju!!

Sokratovi kafei drugu godinu zaredom u Mostaru

Sokratovi kafei drugu godinu zaredom u Mostaru

U organizaciji TPO fondacije iz Sarajeva i Nastavničkog fakulteta/Odsjeka psihologija i sociologija Univerziteta „Džemal Bijedić u Mostaru, drugu godinu za redom, održat će se četiri susreta pod nazivom „Sokratov kafe".  


Obraćanje dekana Nastavničkog fakulteta, van.prof.dr. Ekrema Čolakhodžića brucošima

U prilogu se nalazi obraćanje dekana Nastavničkog fakulteta brucošima u akademskoj 2020/2021.godini.
 

Brucoški sat za studente prve godine Nastavničkog fakulteta  je u ponedjeljak, 05.10.2020. godine sa početkom u 11.00h, u prostorijama Nastavničkog fakulteta prema sljedećem rasporedu:


-          Učionica 102 Odsjek sport i zdravlje

-          Učionica 206 Odsjek Psihologija i sociologija

-          Učionica 317 Odsjek Razredna nastava

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2020/2021. godine po Odsjecima Nastavničkog fakulteta

U prilogu se nalazi raspored nastave za zimski semestar akademske 2020/2021.godine po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

Obavijest o pristupnom predavanju dr. Mustafe Džafića - srijedu, 07.10.2020.godine u 9 sati

Pristupno predavanje dr. Mustafe Džafić iz predmeta Didaktika na temu "Pojam, predmet, cilj i zadaci proučavanja Didaktike" održat će se u utorak, 7.10.2020. godine, s početkom u 9:00 sati, u prostorijama Nastavničkog fakulteta.


UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA ZA SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA u akademskoj 2020/2021.godini KOJI NEĆE OKONČATI STUDIJ ZAKLJUČNO SA 30.09.2020.GODINE- od 1.10. - 9.10.2020.godine

Obavještavamo sve studente završne godine svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2019/2020.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/ odnosno VI semestar za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2019./2020.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NISU POLOŽILI SVE ISPITE ODNOSNO NISUOKONČALI STUDIJ zaključno sa 30.9.2020.godine,  da su dužni u akademskoj 2020./2021.godini (staž traje zaključno sa 31.3.2021.godine) upisati APSOLVENTSKI STAŽ u periodu od 1.10 - 9.10.2020.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.


Molimo studente da ispoštuju rok za upis apsolventskog staža, POSEBNO STUDENTI KOJI IMAJU NEPOLOŽENE ISPITE, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u oktobru 2020.godine.

 

Detaljno uputstvo o upisu i uplati apsolventskog staža se nalazi u nastavku.

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima u drugom konkursnom roku za akad. 2020/2021.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Razredna nastava i Stručni studij iz oblasti sporta

Rang liste  primljenih kandidata po Odsjecima za akademsku 2020./2021.godinu - drugi konkursni rok se mogu pogledati klikom na Odsjek i dokument u pdf-u ispod.
 
Upis primljenih kandidata  za  akademsku 2020./2021.godinu na Odsjeke Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Razredna nastava i Stručni studij iz oblasti sporta će se vršiti u periodu od 24.09. - 02.10.2020.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Konkurs za upis studenta - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Konkurs za upis studenta - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 18. septembra 2020. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II i III ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine.

Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Konkurs za izbor u zvanje - august 2020

Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2019/2020.godini

I termin - 24.08. - 09.09.2020.godine

II termin - 10.09. - 26.09.2020.godine

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

U prilogu se nalaze termini ispitnih rokova po Odsjecima (KOJI SU OBJAVLJENI NA SISTEMU 24.7.2020.GODINE)

Rang liste prijavljenih i primljenih kandidata po Odsjecima u prvom konkur.roku za akad. 2020/2021.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA na Odsjeke: Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Razredna nastava i Stručni studij iz oblasti sporta

Rang liste prijavljenih i primljenih kandidata po Odsjecima za akademsku 2020./2021.godinu - prvi konkursni rok se mogu pogledati klikom na Odsjek i dokument u pdf-u ispod.
 
Upis primljenih kandidata  za  akademsku 2020/2021.godinu na Odsjeke Psihologija i sociologija, Sport i zdravlje, Razredna nastava i Stručni studij iz oblasti sporta će se vršiti u periodu od 15.07. - 23.07.2020.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.
Informacija vezana za upis na Univerzitetske studije Farmacija, Mikrobiologija, Zdravstvena njega i Dizajn interijera će biti objavljena nakon sjednice Senata, koja je planirana za utorak, 21.07.2020.godine. 
Detalji vezani za upis se mogu pogledati u nastavku.

Konkurs za izbor u zvanje

U prilogu se nalazi tekst Konkursa za izbor u zvanje.

Konkurs za izbor u zvanje

U prilogu se nalazi tekst Konkursa za izbor u zvanje.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se zaključno sa 03.07.2020.godine prijave na konkurs- ponedjeljak, 06.jula 2020.godine u 10 sati

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata  u akademskoj 2020./2021.godini zaključno sa 03.07.2020.godine će se održati u ponedjeljak, 06.jula 2020.godine u 10 sati.
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i sportsku opremu i doći ispred zgrade Nastavničkog fakulteta.
Detalji vezani za polaganje prijemnog ispita mogu se pogledati u dokumentu u prilogu.

Prijemni ispit na Univerzitetskom studiju Farmacija (integrisani studij I i II ciklusa) - utorak, 07.07.2020.godine u 11 sati

Prijemni ispit iz biologije i hemije za kandidate koji zaključno sa 03.07.2020.godine konkurišu za redovan studij uz plaćanje na univerzitetskom studiju Farmacija održat će se u utorak, 07.07.2020.godine u 11 sati u učionici broj 207 (I sprat) u zgradi Nastavničkog fakulteta.
 
Prijemni ispit nije eliminatoran.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti ličnu kartu ili neki drugi drugi dokument sa slikom.

Obavijest o pristupnom predavanju

Pristupno predavanje dr. Dijane Ivanišević iz predmeta Psihologija motivacije i emocija na temu "Emocionalni razvoj i afektivna vezanost" održaće se online u srijedu, 17.6.2020. godine, s početkom u 10:00 sati, putem Microsoft Teams platforme.

Javni poziv za sve studente/ce svih fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić"u Mostaru - Postani politički/a lider/ca

Javni poziv za sve studente/ce svih fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić"u Mostaru - Postani politički/a lider/ca

Ovo je prilika za sve studente i studentice da steknu nova znanja i vještine, da ih primijene u praksi i da za to dobiju finansijsku podršku. Ako želite osnažiti svoje liderske kapacitete, naučiti kako zagovarati za političko liderstvo mladih i žena, onda se prijavite na javni poziv.

Upis imatrikulacije za studente završnih godina (IV godine, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i II ciklusa studija) kojima status ističe 15.06.2020.godine (apsolventski staž)

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA (IV godine svi Odsjeci, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i studente II ciklusa studija-svi Odsjeci) kojima status ističe  15.06.2020.godine - 15 dana od ukidanja vanrednog stanja (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 16.06. - 19.06.2020.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 13 sati u studentskoj službi.
 

Napomena: Molimo studente da se pridržavaju mjera Kriznog štaba koje su još na snazi, a to su OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNIH MASKI, REDOVNA DEZINFEKCIJA I PRANJE RUKU (dezinfekciono sredstvo se nalazi na svim spratovima zgrade Fakulteta) i DRŽANJA FIZIČKE DISTANCE. Molim Vas da se pridržavate gore navedenih mjera, jer time štitite sebe, Vaše namilije, a i nas, zaposlenike Fakulteta.


Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2019./2020.godini

I termin -  22.06. - 06.07.2020.godine
II termin - 07.07. - 24.07.2020.godine
 
Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

Napominjemo da prijava ispita (preko aplikacije euniversity/preko pretraživača www.e.unmo.ba) neće biti moguća bez uplaćene rate i ovjere ljetnog semestra.
Molimo studente da ne prijavljuju ispite dok ne ovjere semestar, što je bio slučaj u januarsko-februarskom ispitnom roku,.
U nastavku se nalaze termini ispitnih rokova po Odsjecima.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 3. jula 2020. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II i III ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine.

 

U prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Detalji se mogu pogledati u nastavku.

 

Dodjela Nagrada dekana - četvrtak, 25.06.2020.godine u 13 sati

Dodjela Nagrade dekana bit će upriličena u četvrtak, 25.06.2020.godine u 13 sati u sali 317 - II sprat Nastavničkog fakulteta.

Novi termini za odgođene apsolventske ispitne rokove zbog pandemije COVID 19

U prilogu se nalaze novi termini po Odsjecima za odgođene apsolventske rokove iz marta 2020.godine zbog pandemije COVID 19.
Rokovi će se održati u periodu od 08.06. - 15.06.2020.godine i mogu ih prijaviti SAMO APSOLVENTI.
Napomene radi, termini su zvanično odgođeni 16.03.2020.godine.

Ovjera LJETNOG SEMESTRA za sve studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta i Univerzitetskog studija Dizajn interijera upisane u akademskoj 2019./20.godini - od 15.06. - 19.06.2020.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskog studija  Dizajn interijera upisane u akademskoj 2019./20.godini da su dužni u periodu od 15.06. - 19.06.2020.godine ovjeriti  LJETNI SEMESTAR 
Detalji se nalaze u nastavku.

Uplata treće rate školarine za akademsku 2019./2020.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskog studija Dizajn interijera za akademsku 2019./2020.godinu

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta i univerzitetskog studija Dizajn interijera da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine  za akademsku 2019./2020.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu radi evidentiranja uplate u index.
Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.