Skip to main content Skip to footer

Studij

Nastavni plan i program I ciklusa Nastavničkog fakulteta je četverogodišnji studij (240 ECTS) utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji. U skladu sa ECTS sistemom prenosa bodova (European Credit Transfer System – ECTS), jedna studijska godina nosi 60 ECTS.

Master studij je II ciklus studija koji se izvodi na Nastavničkom fakultetu i traje dva semestra. Završetkom II ciklusa studija sa završnim radom – master radom – student stječe 60 ECTS bodova, što zajedno sa I ciklusom čini 300 ECTS bodova.

Najnovije vijesti

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama