Skip to main content Skip to footer

Hemija

Odsjek Hemija nudi studentima dva studijska programa. Naime planirano je da prva četiri (IV) semestra svi upisani studenti slušaju i polažu iste programske sadržaje. Na početku petog (V) semestra studenti biraju jedan od dva ponuđena studijska programa.
Studijskim programom, Profesor hemije - Bachelor student u okviru prve i druge godine studija stiče osnovna znanja iz hemije. U trećoj i četvrtoj godini program nudi studentu postepen prelaz na viši nivo znanja iz osnovnih oblasti hemije i istovremeno studenti se pripremaju za savremeno izvođenje nastave hemije u školama. Oni se pripremaju za preuzimanje i realizaciju svih uloga neophodnih za uspješnu nastavu hemije koja se ogleda u primjenljivim i trajnim učeničkim znanjima, vještinama i pravilnim stavovima. 

Studijskim programom Bachelor hemije student u okviru prve i druge godine studija stiče osnovna znanja iz hemije, dok se u trećoj i četvrtoj godini studenti pripremaju za samostalan rad u laboratorijama, gdje će biti u stanju da samostalno izvode razne laboratorijske analize, pripreme rezultate analiza, te obrade dobivene rezultate koristeći se različitim softverima. Po završenom studiju studenti ce biti spremni za rad sa istraživačima I naučnicima iz hemije i sličnih oblasti.

Student nakon položenih svih ispita predviđenih ovim nastavnim planovima na dodiplomskom studiju, ostvarenjem 240 ECTS bodova, stiče stručni naziv  Profesor hemijeBachelor odnosno Bachelor hemije. Po završetku dodiplomskog studija, student može nastaviti master studij (IX i X semestar, ukupno 60 ECTS bodova) čime stiče stručni naziv (zvanje) Magistar hemije u edukaciji, čime je student osposobljen za samostalan rad u srednjim školama svih profila i u osnovnim školama, odnosno stručni naziv (zvanje) Magistar hemije, čime je student osposobljen za primjenu znanja i vještina potrebnih za uključivanje u radni proces (programi orijentisani na praksu, razne tehnike ili na specifična zanimanja).

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama