Skip to main content Skip to footer

Stručni studij iz oblasti sporta

Nakon odslušane prve dvije godine (četiri semestra) dodiplomskog studija Visoke sportske škole studenti  se opredjeljuju za jedan od ponuđena četiri izborna modula (smjera):
- Sportovi,
- Menadžment u sportu,
- Sportska rekreacija i turizam,
- Specijalne namjene vojska i policija.


 U modulu sportovi student može izabrati ponuđene sportove:
- Nogomet, Košarka, Rukomet, Odbojka, Tenis,
- Plivanje, Atletika, Skijanje, Gimnastika, Judo, Boks, Karate, Hrvanje.

Završetkom smjera  dodiplomskog studija studenti stiču stručni naziv:
BAKALAUREAT/BACHELOR SPORTA - USMJERENJE SPECIJALNE NAMJENE (VOJSKA I POLICIJA)
- BAKALAUREAT/BACHELOR SPORTA - USMJERENJE SPORTOVI
- BAKALAUREAT/BACHELOR SPORTA - USMJERENJE MENADŽMENT U SPORTU
- BAKALAUREAT/BACHELOR SPORTA - USMJERENJE SPORTSKA REKREACIJA.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama