Skip to main content Skip to footer

Opći podaci

Nastavnički fakultet  je javna ustanova koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organizovanjem nastavnog i naučno-istraživačkog rada kroz dodiplomski (I ciklus) i diplomski studij (II ciklus).  Nastavno-naučni i naučno-istraživački proces na fakultetu odvija se u okviru studijskih grupa za redovne i vanredne studente, putem predavanja, vježbi, konsultacija, seminara, hospitovanja, mentorskog rada, ekskurzija, provjera znanja i drugih oblika. Fakultet jedini u BiH ima studijske grupe za muziku i likovno obrazovanje.

U vremenu novih društvenih uslova i novog odnosa prema visokom obrazovanju, na fakultetu se prati reforma visokog obrazovanja u BiH. U tom smislu smo od akademske 2006/07. godine počeli sa upisom studenata koji studiraju po Bolonjskim principima. Dodiplomski studij na svim studijskim grupama traje četiri godine (240 ECTS), osim na Stručnom studiju Sporta gdje studij traje tri godine (180 ECTS). Pored četverogodišnjeg studija prvog ciklusa, na fakultetu je organizovan i  dodiplomski stručni studij u trajanju od godinu dana (60 ECTS).

Na fakultetu studiraju studenti iz svih krajeva BiH, kao i iz zemalja okruženja. U nastavnom procesu, pored 45 zaposlenika fakulteta, angažovano je oko 50 nastavnika i saradnika sa Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću, Beogradu među kojima su najpoznatija imena iz oblasti visokog obrazovanja sa područja bivše Jugoslavije.
 
Fakultet, na lokalitetu Univerzitetskog kampusa, koristi nekoliko objekata, rekonstruisanih vlastitim sredstvima. Za odvijanje nastavnog procesa na svih 7 studijskih grupa i za preko 1000 studenata to je nedovoljno. Ipak, treba navesti, da je fakultet iz vlastitih sredstava osavremenio nastavni proces nabavkom i primjenom najsavremenije audiovizuelne opreme.

Svjesni smo da se osavremenjavanjem nastavnih učila, učioničkog prostora, povećanjem knjižnog fonda, izgradnjom laboratorija, u kojima će se vršiti istraživanja i eksperimentalni razvoj, kao i intenzivnijim naučno-istraživačkim radom, otvaraju vrata perspektivnije budućnosti ovog fakulteta.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama