Skip to main content Skip to footer

Misija i vizija

Misija razvoja fakulteta


Pod okriljem Nastavničkog fakulteta kompetentno se profiliraju različiti kadrovi za obavljanje odgovornog zanimanja odgajatelja, učitelja, nastavnika, profesora. Postojeći potencijal u obrazovanju različitih kadrova te sposobnost praćenja reformskih procesa u visokom obrazovanju nametnut je savremenim društvenim promjenama. Misija Fakulteta je osiguranje kvaliteta u procesu obrazovanja na sva tri ciklusa studija i, u takvoj konstelaciji društvenih odnosa, unaprijeđenje teorije i prakse u oblasti društvenih, humanističkih i prirodnih nauka, koji će svojim znanjem i vještinama unaprijediti odgojni i obrazovni rad u bosanskohercegovačkom društvu kao i naučno-istraživački rad u navedenim oblastima. Misija Fakulteta orijentisana je i ispunjava se kroz:
 • Vrijednosti etičke i društveno odgovorne prakse u sistemu odgoja i obrazovanja,
 • Proširivanje znanja iz oblasti odgoja i obrazovanja,
 • Usvajanje savremenih vještina i alata potrebnih za komunikaciju na globalnom nivou,
 • Usaglašavanje potreba za profilima kadrova između visokog obrazovanja i tržišta rada,
 • Inoviranje studijskih programa na sva tri ciklusa i u svim oblastima, baziranim na posljednjim naučnim rezultatima, najvišim stručnim standardima i etičkim kodeksima,
 • Formiranje snažnih timova ljudi, stručnjaka iz prakse, specijaliziranih i stručnih kadrova koji će činiti potencijal fakulteta u vođenju stručnih projekata (domaćih i međunarodnih),
 • Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova i savjetovanja te pružanje usluga stručnog cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja zainteresiranim stranama,
 • Poboljšanje vidljivosti Fakulteta kroz naučno-istraživački rad i otvaranje Instituta prirodnih nauka i Instituta za kineziologiju, te poboljšanje stručne prakse studenata na sva tri ciklusa studiranja.

 

Vizija razvoja fakulteta


Vizija Nastavničkog fakulteta u Mostaru je da kao jedna od respektabilnih institucija ove vrste u Bosni i Hercegovini i regionu postanemo traženi studij u kojem se promovišu visoke etičke vrijednosti, odgovornost prema čovjeku, društvenoj zajednici i prirodi. Posebno stavljajući naglasak na razumijevanje i poštivanje različitosti, njegujući toleranciju i kulturu dijaloga, Nastavnički fakultet je otvoren za sve polaznike koji prihvaćaju nastavni program, kodeks ponašanja i etiku koju promoviše. Vizija razvoja Nastavničkog fakulteta usaglašena je s vizijom razvoja Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koja predviđa i podstiče razvoj pojedinačnih organizacionih jedinica, kao i reorganizaciju postojeće strukture organizacionih jedinica Univerziteta. Idući u korak s vremenom u kojem se nalazimo, cilj nam je biti vodeća visokoobrazovna ustanova u području odgoja i obrazovanja u našoj Zemlji. Ostvarivanje ove vizije moguće je angažovanjem svih komponenata ustanove koja treba biti otvorena prema društvenim, znanstvenim i obrazovnim promjenama, ali i akademski autonomna te ideološki nezavisna organizacija. Podmlađivanjem kadra, inovacijom infrastrukturnih kapaciteta, dobrim međuljudskim odnosima, sistemom stimulacija i destimulacija, pohvala i nagrada pojedincima, radom u suvremenim uslovima, stvaraju se predispozicije za bolje sutra našeg Fakulteta. Konkretni koraci u realizaciji navedene vizije Fakulteta su: 
 1. Snažnije povezivanje s lokalnom zajednicom, privrednim subjektima, školama i pojedincima,
 2. Najbolje, talentovane, kvalitetne mlade studente učiniti zaposlenicima Fakulteta,
 3. Pokretačkim i projektnim idejama dati prioritet,
 4. Poboljšati razmjenu studenata, nastavnog i vannastavnog osoblja u cilju internacionalne vidljivosti Fakulteta i stjecanja potrebnih iskustava,
 5. Permanantno poboljšavanje vlastitih potencijala i jačanje institucije (ulaganje u obrazovanje i stručno usavršavanje vlastitog kadra te povoljnije uslove za vlastiti naučno-istraživački rad i dr.)

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama