Inventarizacija i monitoring životnih zajednica vodenog ekosistema Buško jezero

Linija finansiranja: Fond za zaštitu okoliša FBiH
Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka: 2018
Trajanje (mjeseci): Mart, 2018. - februar, 2019 (12 mjeseci)
Tip projekta: naučnoistraživački
Koordinator: Nastavnički fakultet (Dr. sc. Denisa Žujo Zekić, vanr. prof.)

Invertarizacija flore i faune i procjena biodiverziteta sliva rijeke Bune

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka: 2017
Trajanje (mjeseci): Realizacija u toku (12 mjeseci)
Tip projekta: naučnoistraživački
Koordinator: Nastavnički fakultet (dr. sc. Lejla Riđanović, vanr. prof.)

Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka: 2017
Trajanje (mjeseci): realizacija u toku (12 mjeseci)
Tip projekta: naučnoistraživački
Koordinator: Nastavnički fakultet (dr. sc. Merima Jašarević-Beganović, docent)

Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)

Linija finansiranja: Projekat podržan od strane EU Okvirnog Programa Horizon 2020
Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka: 2017
Trajanje (mjeseci): 4 godine (48 mjeseci)
Tip projekta: naučno-istraživački
Koordinator: Dr. sc. Sanel Riđanović, vanr. prof.

Utvrđivanje stanja pretilosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području HNK-a

Linija finansiranja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka: 2017
Trajanje (mjeseci): 12 mjeseci
Tip projekta: Naučnoistraživački
Koordinator: Nastavnički fakultet (Prof.dr. Ekrem Čolakhodžić)