Skip to main content Skip to footer

Informacije o časopisu

EDUCA - ČASOPIS ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU
p-ISSN: 1840-3301
e-ISSN: 2303-7342
Izdavač: Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru
Distirbuira se u printanom i elektronskom obliku, a izlazi jednom godišnje u 200 primjeraka.
Časopis Educa je indeksiran u međunarodnoj bazi podataka INDEX COPERNICUS i uvršten u listu indeksiranih časopisa EBSCO Publishing i COBBIS, te GOOGLE SCHOLAR baze podataka.
Časopis Educa je registriran u Registru domaćih i međunarodnih časopisa i zbornika radova sa naučnih skupova Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama