Skip to main content Skip to footer

Fakultet

Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je javna ustanova u državnoj svojini. Fakultet je pravni sljedbenik Pedagoške akademije Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Djelatnost visokog obrazovanja obavlja organizovanjem nastavnog i naučno-istraživačkog rada kroz dodiplomski (I ciklus) i diplomski studij (II ciklus).

Dodiplomski studij na svim studijskim grupama traje četiri godine (240 ECTS), osim na Stručnom studiju Sporta gdje studij traje tri godine (180 ECTS). Pored četverogodišnjeg studija prvog ciklusa, na fakultetu je organizovan i  dodiplomski stručni studij u trajanju od godinu dana (60 ECTS).

Na fakultetu studiraju studenti iz svih krajeva BiH, kao i iz zemalja okruženja. U nastavnom procesu, pored 45 zaposlenika fakulteta, angažovano je oko 50 nastavnika i saradnika sa drugih Univerziteta u BiH, kao i Univerziteta van BiH (Beograd).

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama