Skip to main content Skip to footer

Razredna nastava

Studij I ciklusa razredne nastave traje 4 (četiri) godine (8 semestara) sa ukupno 240 ECTS bodova.

Nakon završenih svih obaveza predviđenih planom i programom student stiče zvanje Profesor razredne nastaveBachelor sa mogućnošću upisa II ciklusa.
Po završetku I ciklusa studenti će biti:

  • osposobljeni za realizaciju predmeta zastupljenih u mlađim razredima osnovne škole (bos/hrv/srp. jezika, matematike, prirode i društva, likovne, muzičke, tjelesne i zdravstvene kulture), kompatibili sa općim zahtjevima razredne nastave,
  • osposobljeni za teorijsku i praktičku pripremu za permanentno usavršavanje i njegovo promoviranje među roditeljima, učenicima i članovima šire zajednice,
  • osposobljeni za usavršavanje pristupa školskom kurikulumu, organiziranju i evaluaciji odgojno-obrazovnog rada.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama