Skip to main content Skip to footer

Psihologija i sociologija

Stručno zvanje koje studenti stječu nakon završenog I ciklusa, to jest nakon završenih 8 semestara jeste Profesor psihologije i sociologije – bachelor.

Kompetencije koje studenti ostvaruju nakon završenog I ciklusa, odnosno nakon završenih 8 semestara jesu sljedeće:

  • Osposobljenost za samostalno izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama iz predmeta: Psihologija, Sociologija, Kulturologija, Kultura religija, Kultura dijaloga i Građansko obrazovanje.
  • Osposobljenost za saradnički odnos na fakultetima i institutima u pripadajućim naučnim oblastima.
  • Osposobljenost za saradnički odnos analitičara društvenih pojava, procesa i odnosa u kulturi, ekonomiji, politici i drugim oblastima društvenog života.
  • Osposobljenost za saradnički odnos u pedagoškim zavodima, agencijama obrazovanja te ministarstvima obrazovanja, zdravlja i socijalne politike.
  • Osposobljenost za saradnički odnos u medijima, nevladinim organizacijama, organima uprave, marketinškim agencijama, u odnosima sa javnošću te razvojnim programima.
  • Osposobljenost za saradnički odnos u zdravstvenim i socijalnim ustanovama.
  • Osposobljenost za saradnički odnos u određenim oblastima industrije (selekcija kadrova, profesionalno usavršavanje i upravljanje ljudskim potencijalima).
  • Osposobljenost za saradnički odnos za rad sa maloljetnim delikventima, u savjetovalištima i psihološkoj pripremi sportista.
  • Osposobljenost za saradnički odnos u istraživanjima različitih društvenih oblasti.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama