Skip to main content Skip to footer

Upis primljenih kandidata na Interdisciplinarnom doktorskom studiju iz oblasti društvenih nauka-od 05.03. - 15.03.2024.godine

Upis primljenih kandidata vršit će se u periodu od 05.03. - 15.03.2024.godine svakim radnim danom od 09-14:00 sati (pauza od 12-12:30 sati). Detaljno u nastavku.

 

Za upis je potrebno sljedeće:

 

 

-  indeks i upisni materijal –50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: N3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa)

 

 - 2 slike formata 4x6 cm

 

 - uplatnica od 2500 KM, svrha doznake: N1701- rata školarine za prvi  semestar na Interdsiciplinarnom doktorskom studiju iz oblasti društvenih nauka, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama