Skip to main content Skip to footer

Obavijest o uplati naknade za izdavanje diplome za sve studente I i II ciklusa

Obavještavamo sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2023.godini da su obavezni  najkasnije do 31.01.2024. godine na ime troškova izrade diplome o završenom studiju uplatiti sljedeće:

 

 

PRVI CIKLUS STUDIJA/DODIPLOMSKI STUDIJ 

- 100 KM (stotinu KM), svrha doznake: N4114-IZDAVANJE DIPLOME PRVOG CIKLUSA STUDIJA,  žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

 DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ

- 200 KM (dvije stotine KM), svrha doznake: N4117-IZDAVANJE DIPLOME DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, žiro-račun broj:1610200000290613, primalac Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

Molim studente da uplatnicu sačuvaju kod sebe i u skladu sa instrukcijom u mailu koju će dobiti u prvoj polovini januara 2024. godine,  postupe.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama