Skip to main content Skip to footer

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije - kandidat mr. sci. Stjepan Skoko

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije - kandidat mr. sci. Stjepan Skoko

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet, Doktorski studij iz oblasti Kineziologije

O B J A V LJ U J E

Da će kandidat mr. sci. Stjepan Skoko javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Karakteristike ljudskih resursa kao elementa organizacijske strukture u sportskim organizacijama na području Zapadnohercegovačke županije”.

Javna odbrana doktorske disertacije održati će se u srijedu, 20.12.2023. godine u 14:00 sati, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, u zgradi fakulteta, II sprat, sala broj: 317.

 

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama