Skip to main content Skip to footer

Lista polaznika prijavljenih na javni poziv na program PPDM i termin upisa

U prilogu se nalazi lista polaznika prijavljenih na javni poziv za upis na program "Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje" (PPDM).

Upis će se vršiti u periodu od 12.2.-16.2.2024.godine u studentskoj službi u terminu od 9-12 sati.

Za upis na program je potrebno:

  • uplatnica od  50 KM,  svrha doznake: N3101-indeks i upisni materijal, žiro-račun: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa)
  • 2 slike formata 4x6 
  • uplatnica od 700 KM, svrha doznake: N4139-instruktivni seminar za polaganje pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičke grupe predmeta, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ – Nastavnički fakultet

 

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama