Skip to main content Skip to footer

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti

I -Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru stavlja na uvid javnosti:

 

 

1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i

2. Radnu verziju doktorske disertacije kandidata Doktorskog studija iz oblasti kineziologije mr. sci. Stjepana Skoke

 

II - Naziv doktorske disertacije:

 

„Karakteristike ljudskih resursa kao elementa organizacijske strukture u sportskim organizacijama na području Zapadnohercegovačke županije”

 

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

 

1.    Dr. sc. Munir Talović, redovni profesor za nastavnu oblast „Timski sportovi" i redovni profesor na  naučnoj oblasti „Organizacija i upravljanje u sportu" na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja           Univerziteta u Sarajevu - predsjednik Komisije,

2.    Dr. sc. Damir Đedović, vanredni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija,    grana: Organizacija i upravljanje u sportu i grana: Kineziologija sporta i rekreacije na Univerzitetu   „Džemal Bijedić” u Mostaru - mentor i član Komisije,

3.    Dr. sc. Azer Korjenić, vanredni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana:Kineziologija sporta i rekreacije na Univerzitetu „Džemal Bijedić” u Mostaru - član Komisije,

4.    Dr. sc. Eldin Jelešković, vanredni profesor na naučnoj oblasti „Organizacija i upravljanje u sportu" na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu - rezervni član Komisije.

 

IV - Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

 

Rok za ostvarenje uvida javnosti u Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sci. Stjepana Skoke, kao i za dostavljanje primjedbi jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i na web stranici Nastavničkog fakulteta – sekcija: Studij, podsekcija: III ciklus Kineziologija.

 

V - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije i Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije

 

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Nastavničkog  fakulteta, II sprat, kancelarija broj: 302, svakim radnim danom od 9,00 – 15,00 sati.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama