Skip to main content Skip to footer

Odluka o usvajanju rang-liste i rang-listi primljenih kandidata na Doktorski studij

U prilogu se nalazi odluka Vijeća Doktorskog studija iz oblasti kineziologije broj 142-6-6/1159/23 od 28.12.2023.godine o usvajanju rang-liste i rang-listi primljenih kandidata na Doktorski studij iz oblasti kineziologije.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama