Skip to main content Skip to footer

Ovjera i upis semestra

Ovjera i upis će se vršiti u periodu od 18.09. - 22.09.2023.godine.
Za ovjeru/upis je potrebno sljedeće:
1. semestralni list (uredno popunjen - uzima se u studentskoj službi - besplatno)
2.uredno popunjen upisni materijal (uplaćuje se 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: N4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave

3. uplatnica od 2500 KM, svrha doznake: N1701-uplata za V semestar na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama