Skip to main content Skip to footer

POZIV - Zimska škola Rod i Nasilje

Pozivamo sve zainteresirane studentice i studente Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru da se priključe Zimskoj školi Rod i nasilje koja se organizuje u Univerzitetu u Novom Sadu i Laboratorije za istraživanje roda u sklopu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu u saradnji sa TPO fondacijom i Univerzitetskim gender resursnim centrom (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu. 

 

Više o školi u uvjetima prijave imte u priloženom dokumetu.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama