Skip to main content Skip to footer

Rang liste prijavljenih kandidata u prvu godinu II ciklusa

U prilogu se nalaze rang liste prijavljenih kandidata u I (prvu) godinu II ciklusa/diplomskog studija za akademsku 2023/2024 godinu po odsjecima Nastavničkog fakulteta. 

Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 9. do 14. novembra 2023.godine svakim radnim danom od 9 do 15 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.  

(pauza od 12.30.-13.00.sati)

 

Za upis je je potrebno slijedeće:

REDOVAN STUDIJ

-indeks i upisni materijal (50,00 KM), uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: N3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa) 

-2 slike formata 4x6 cm

-ljekarsko uvjerenje

-uplatnica od 400 KM, svrha doznake: N1501 - uplata za zimski semestar-akademska 2023/2024. god.,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet 

-uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104, N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

VANREDAN STUDIJ

-indeks i upisni materijal – 50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: N3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa) 

-2 slike formata 4x6 cm

-ljekarsko uvjerenje

-uplatnica od 800 KM, svrha doznake: N1601- prva rata školarine za akademsku 2023/2024. godinu,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

-uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104, N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama