Skip to main content Skip to footer

SEPTEMBARSKI ispitni rokovi u akademskoj 2023/2024.godini za sve studente I i II ciklusa i studente imatrikulante

U prilogu se nalaze SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2023/2024.godinu za sve studente I i II ciklusa i studente imatrikulante.I ispitni termin: od 26.08. - 07.09.2024.godine

II dodatni popravni ispitni termin uz plaćanje: od 09.09. - 21.09.2024.godine

 

Studenti će moći prijaviti ispit najkasnije tri (3) dana prije održavanja ispita te odjaviti već prijavljeni ispit u roku od 24 sata prije početka ispita, što je u skladu sa Pravilnikom o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

___________________________________________________________________________


Drugi dodatni popravni ispitni rok se plaća 80 KM po ispitu.

 


Instrukcija za plaćanje:

 


Svrha doznake: N4130-Polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima


Svrha doznake: N4131-Polaganje ispita na II ciklusu u dopunskim rokovima

Iznos: 80 KM


Žiro-račun: 1610200000290613


Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

 

Prijava ispita iz dodatnog popravnog ispitnog termina se vrši popunjavanjem starih obrazaca prijava koje se besplatno mogu uzeti u studentskoj službi i uz uplatnicu od 80 KM (po ispitu), minimalno dan prije planiranog ispita. Ako je ispit planiran za ponedjeljak, onda su dužni prijaviti i donijeti uplatnicu u petak.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama