Skip to main content Skip to footer

Studenti Odsjeka Hemija na VIII Studentskom kongresu "Hrana-Ishrana-Zdravlje" - Sarajevo

U periodu od 9. do 11. novembra u Sarajevu je održan VIII Studentski kongres "Hrana-Ishrana-Zdravlje" organizovan od strane uposlenika i studenata Veterinarskog, Farmaceutskog, Medicinskog, Stomatološkog fakulteta s klinikama, Poljoprivredno-prehrambenog, Pedagoškog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Ove godine na Kongresu su učestovovale studentice odsjeka Hemija Nastavničkog fakulteta gdje su predstavile rezultate svog istraživanja koje su uradili tokom prošle akademske godine pod mentorstvom van.prof. Maje Kazazić. Rad pod naslovom "Uticaj procesiranja na sadržaj ukupnih fenola i antioksidativnu aktivnost u uzorku raštike (Brassica oleracea L. var. acephala)" je u ime grupe predstavila studentica Chiara Marino. Ponosni na naše studente koji su tokom ovog Kongresa predstavili fakultet u najboljem svjetlu i stekli nova iskustva.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama