Skip to main content Skip to footer

Upis primljenih kandidata na Doktorski studij

U prilogu se nalazi Odluka o upisu primljenih kandidata na Doktorski studij iz oblasti kineziologije.
 
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 04.01. - 01.02.2024.godine.
Za upis je potrebno sljedeće:
 
 
-  indeks i upisni materijal –50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: N3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 
 
 - uplatnica od 2500 KM, svrha doznake: N1701- rata školarine za prvi  semestar na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama