Skip to main content Skip to footer

Uplata treće rate školarine za akademsku 2023/2024.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente I i II ciklusa Nastavničkog fakulteta po kategorijama

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente da su obavezni najkasnije prije ovjere ljetnog semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2024.godine uplatiti III (treću) ratu školarine za akademsku 2023/2024.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.

 


Napominjemo da ovjera ljetnog semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate III (treće) rate.Studenti su obavezni uplatiti sljedeće (po godinama i kategorijama):PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija
REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

 

 

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1209-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 


VANREDAN STUDIJ (studenti iz zemalja bivše Jugoslavije)

 

 

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1307-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ (prvi put upisani)

 


REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ I VANREDAN STUDIJ

 

 

-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA)

 

 

-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet


 

DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) –

I ciklus/dodiplomski studijREDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

 

 

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1210-TREĆA RATA ZA AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

VANREDAN STUDIJ (studenti iz zemalja bivše Jugoslavije)

 

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1308-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

VANREDAN STUDIJ (studenti STRANI DRŽAVLJANI IZ OSTALIH DRŽAVA)

 

 

-uplatnica od 1000 KM svrha doznake: N1411-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

OBNOVE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE - I ciklusVANREDAN STUDIJ

 

 

-uplatnica od 200 KM/300 KM/400 KM/500 i 600 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita i duga na kraju indeksa ), svrha doznake: N1310-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 


IMATRIKULANTI - UPLATA RATEVANREDAN STUDIJ - II CIKLUS


-uplatnica od 400 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita-pogledati na kraju indeksa dug), svrha doznake: N1605-RATA ZA IMATRIKULACIJU-AKAD.2023/2024.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 

 

 

MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU. POČETNO SLOVO ZA STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA JE N.

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama